ISO IEC 25021 Yazılım Kalite Belgesi

ISO IEC 25021 Belgesi

Yazılım Kalite Sertifikası

 

ISO/IEC 25021 Nedir?

ISO/IEC 25021, ISO/IEC 25000 yazılım ve hizmet kalitesi standartları serisinin bir parçasıdır ve özellikle yazılım ve hizmet kalitesi ölçüm ve değerlendirme (SQuaRE) konusuna odaklanır.

 • ISO/IEC 25021, kalite değerlendirmesi için ölçümlerin seçimine ve çözümlemesine ilişkin rehberlik sağlar. Ayrıca, ölçümlerin nasıl belirleneceğini, ölçümlerin nasıl kullanılacağını, ölçümlerin hangi amaçlar için uygun olduğunu ve ölçüm sonuçlarının nasıl yorumlanacağını içerir. Bu, genel kalite kavramlarına, ölçüm ilkelerine, ölçüm süreçlerine ve kalite değerlendirmesi için ölçüm bilgilerinin seçilmesine odaklanan genel bir standarttır.
 • Bu belge, yazılım ve sistem mühendisliği, proje yönetimi, kalite yönetimi ve hizmet yönetimi için bir temel olarak kullanılır. ISO/IEC 25021 belgesi, ürün kalitesini iyileştirmeye, maliyetleri azaltmaya ve yazılım ve hizmetlerin zamanında teslim edilmesini sağlamaya yardımcı olur. Bu standart, yazılım kalitesi ölçüm süreçlerini ve uygulamalarını standartlaştırır ve dünya çapında kabul görmüştür.
 • Önemli bir nokta, ISO sertifikalarının belirli bir kalite düzeyini garanti etmediği, bunun yerine bir şirketin belirli bir kalite yönetim sistemi sürecini takip ettiğini doğruladığıdır. Bir ISO sertifikası, bir şirketin kalite kontrol süreçlerinin ve prosedürlerinin ISO standartlarına uygun olduğunu belgeleyen bir sertifikadır. Bu, bir şirketin ürünlerinin veya hizmetlerinin kalitesini garanti etmez, ancak genellikle daha yüksek kaliteye işaret eder.

 

ISO IEC 25021 İçin Neden Eurocert?

EuroCert, dünya çapında tanınan bir sertifikasyon kuruluşudur ve çeşitli ISO ve IEC standartları için sertifikasyon hizmetleri sunmaktadır. ISO/IEC 25021 için EuroCert'i tercih etmek için çeşitli nedenler olabilir:

 1. Uluslararası Tanınırlık: EuroCert, Avrupa ve dünya genelinde tanınan ve saygı gören bir sertifikasyon kuruluşudur. EuroCert sertifikası, bir organizasyonun uluslararası pazarda kalite standartlarına uyduğunu belgeleyen güçlü bir göstergedir.
 2. Deneyim ve Uzmanlık: EuroCert, ISO ve IEC standartları konusunda geniş deneyim ve uzmanlığa sahiptir. Bu, organizasyonun standartları anlama ve uygulama konusunda güvence sağlar.
 3. Müşteri Hizmetleri: EuroCert, müşteri hizmetleri konusunda iyi bir üne sahiptir. Destek hizmetleri, sertifikasyon süreci boyunca ve sonrasında rehberlik ve yardım sağlar.
 4. Esneklik: EuroCert, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren organizasyonlara hizmet vermektedir. Bu, onların çeşitli organizasyon tiplerinin ihtiyaçlarına uyum sağlama kabiliyetini gösterir.

Sonuç olarak, EuroCert'i seçmek, ISO/IEC 25021 sertifikasyon sürecinde bilgi, deneyim ve destek sağlar. 

 

ISO IEC 25021 Standardı Temel Gereksinimleri

ISO/IEC 25021, ISO/IEC 25000 SQuaRE (Software Quality Requirements and Evaluation) serisine aittir ve "Software engineering - Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Quality measure elements" başlığını taşır. Bu standart, kalite ölçüm elemanlarını tanımlamak ve belgelemek için kullanılır.

ISO/IEC 25021'in temel gereksinimleri, yazılım ve hizmet kalitesi ölçüm süreçlerini belirleme ve yönetme ile ilgilidir. Standartta özellikle belirtilenler arasında:

 1. Ölçüm Süreci: Bu süreç, ölçümlerin belirlenmesini, ölçüm hedeflerinin ve kriterlerinin tanımlanmasını ve ölçüm sürecinin uygulanmasını ve değerlendirilmesini içerir.
 2. Kalite Ölçüm Elemanları: Standart, belirli bir yazılım ürününün veya hizmetin kalitesini ölçmek için kullanılan belirli ölçüm elemanlarını tanımlar.
 3. Kalite Ölçüm Kriterleri: Standart, bir yazılım ürününün veya hizmetin kalitesinin nasıl değerlendirileceğini belirleyen belirli ölçütleri tanımlar.
 4. Kalite Değerlendirmesi: Standart, kalite ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesini ve kalite hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için kullanılan süreci tanımlar.
 5. Ölçüm Sonuçlarının Yorumlanması: Standart, ölçüm sonuçlarının nasıl yorumlanacağını ve bunların bir yazılım ürününün veya hizmetin genel kalitesini değerlendirmek için nasıl kullanılacağını açıklar.

Bu gereksinimler, standartın genel amacı olan yazılım ve hizmet kalitesinin objektif ve tekrarlanabilir bir şekilde ölçülmesini ve değerlendirilmesini destekler.

 

ISO IEC 25021 Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO/IEC 25021 gibi bir ISO/IEC standart sertifikası, genellikle bir dizi adımı takip ederek alınır. Aşağıda, genel bir süreci özetleyen bir dizi adım verilmiştir:

 1. Eğitim: ISO/IEC 25021 gibi bir standartla ilgili bilgi edinmek genellikle bu sürecin ilk adımıdır. Birçok organizasyon, belirli bir ISO/IEC standardına yönelik eğitim kursları sunmaktadır.
 2. Ön Değerlendirme: Bir ön değerlendirme, şu anda nerede olduğunuzu ve ne yapmanız gerektiğini belirlemenize yardımcı olabilir. Bu genellikle standart gereksinimlerine karşı mevcut süreçlerin ve prosedürlerin bir incelemesini içerir.
 3. Uygulama: Bu aşamada, eksiklikleri gidermek ve standart gereksinimlerine uyum sağlamak için gerekli düzeltmeler ve değişiklikler yapılır. Bu, politikaların, prosedürlerin ve süreçlerin gözden geçirilmesini ve belki de yeni süreçlerin oluşturulmasını gerektirebilir.
 4. İç Denetim: Uygulamalarınızın standart gereksinimlerine uygun olduğunu doğrulamak için bir iç denetim yapılması genellikle gereklidir. Bu, genellikle bir dış denetimden önce gerçekleştirilir.
 5. Sertifikasyon Denetimi: ISO/IEC 25021 sertifikasyon denetimi, bağımsız ve tarafsız bir sertifikasyon kuruluşu tarafından gerçekleştirilir. Bu kuruluş, süreçlerinizin ve prosedürlerinizin standart gereksinimlerine uygun olduğunu doğrular.
 6. Sertifika Alınması: Eğer denetim başarılı olursa, sertifikasyon kuruluşu bir ISO/IEC 25021 sertifikası verecektir.
 7. Sürekli İyileştirme: ISO/IEC 25021 gibi bir sertifikanın korunması, sürekli iyileştirme gerektirir. Bu genellikle düzenli iç denetimleri ve yıllık gözetim denetimlerini içerir.

Yukarıdaki adımlar genel bir süreci temsil eder ve belirli bir organizasyonun ihtiyaçlarına ve özelliklerine göre uyarlanabilir. ISO/IEC 25021 veya başka bir ISO/IEC standardıyla ilgili belirli gereksinimler ve süreçler konusunda daha fazla bilgi edinmek için, bir eğitim kuruluşu veya sertifikasyon kuruluşu ile iletişime geçmek genellikle en iyisidir.

 

ISO IEC 25021 Fiyatı

ISO/IEC 25021 standardının kendisinin fiyatı değişkenlik gösterebilir. İlgili standartların resmi kopyaları genellikle ISO'nun (International Organization for Standardization) veya IEC'nin (International Electrotechnical Commission) resmi web sitelerinden satın alınabilir ve standart başına maliyet genellikle 100-200 USD arasında değişir.

Bununla birlikte, belirttiğim gibi bu standartların uygulanması ve bir sertifika almak için gereken süreç, önemli maliyetler doğurabilir. Bu maliyetler genellikle aşağıdakileri içerir:

 1. Eğitim Maliyetleri: Standardı anlamak ve uygulamak için gereken eğitim kursları.
 2. Danışmanlık Maliyetleri: Bazı kuruluşlar, standartları uygulama sürecinde yardımcı olması için bir danışmana ihtiyaç duyabilirler.
 3. İç Kaynaklar: Organizasyonun kendi personelinin sürece katılımı için harcanan zaman.
 4. Denetim ve Sertifikasyon Maliyetleri: Denetim ve sertifikasyon süreci, genellikle bir sertifikasyon kuruluşuna ödenen ücretler gerektirir.

Bu maliyetler, belirli bir kuruluşun boyutuna, karmaşıklığına ve mevcut süreçlerine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Ayrıca, farklı sertifikasyon kuruluşları arasında denetim ve sertifikasyon ücretlerinde farklılıklar olabilir.

Herhangi bir ISO/IEC standardını uygulamayı veya sertifika almayı düşünüyorsanız, genellikle önceden tam bir maliyet tahmini yapmak için bir danışmana başvurmanız önerilir.

 

ISO IEC 25021 Eğitimi

ISO/IEC 25021 standartlarına uygunluğun sağlanabilmesi için, ilgili eğitimin alınması önemlidir. Bu eğitimler, genellikle ISO/IEC standartları konusunda uzmanlaşmış eğitim kuruluşları tarafından sağlanır.

 

ISO/IEC 25021 eğitimi genellikle aşağıdaki konuları kapsar:

 1. Standartların Anlaşılması: ISO/IEC 25021 ve ilgili standartların ne olduğunu, neyi hedeflediğini ve standartların genel yapısını anlamak.
 2. Ölçüm Süreçleri: ISO/IEC 25021'in ölçüm süreçlerine ve prosedürlerine genel bir bakış.
 3. Kalite Ölçüm Elemanları: Standartın hangi kalite ölçüm elemanlarını tanımladığını anlamak.
 4. Kalite Değerlendirmesi: Standartın nasıl bir kalite değerlendirme süreci tanımladığını anlamak.
 5. Ölçüm Sonuçlarının Yorumlanması: Ölçüm sonuçlarının nasıl yorumlanacağını ve nasıl kalite değerlendirmesi için kullanılacağını anlamak.
 • Eğitim, genellikle dersler, atölye çalışmaları, vaka çalışmaları ve pratik uygulamalar gibi çeşitli öğrenme yöntemlerini içerir. Eğitimin sonunda, katılımcılar genellikle bir sınavı tamamlamalı ve başarılı bir şekilde tamamlandığında bir sertifika alabilirler.
 • Eğitimin maliyeti, kursun süresine, içeriğine ve sunan kuruluşa bağlı olarak değişebilir. Eğitim genellikle birkaç gün sürebilir ve çevrimiçi veya yüz yüze sunulabilir.
 • Belirli bir ISO/IEC 25021 eğitimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bir eğitim kuruluşu ile iletişime geçmek genellikle en iyisidir. Kuruluş, kursların tarihlerini, maliyetlerini, içeriğini ve başvuru sürecini ayrıntılarıyla açıklayabilir.

Mutlu Müşterilerimizden Bazıları