GMP Plus Belgesi

Gmp Plus Belgesi 

Gmp Plus Nedir?

GMP Plus (Good Manufacturing Practice) Belgesi, hayvansal yem ve gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, kalite ve güvenilirlik standartlarını karşıladıklarını kanıtlamaları için verilen bir belgedir. GMP Plus Belgesi, Hollanda merkezli GMP+ International adlı bir kuruluş tarafından yönetilmektedir.

GMP Plus Belgesi, yem ve gıda zinciri boyunca güvenilirlik, kalite kontrol ve risk yönetimi sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sistemdir. Bu belge, işletmelerin hammaddelerin tedarikinden üretim aşamasına, depolama ve dağıtım süreçlerine kadar olan aşamalarda uygun standartları takip ettiğini gösterir.

Gmp Plus Sertifikası İçin Neden Eurocert?

Eurocert, GMP Plus Belgesinin verilmesi ve denetlenmesi konusunda yetkili bir belgelendirme kuruluşudur. Eurocert'in tercih edilmesinin bazı nedenleri şunlar olabilir:

 1. Yetkinlik ve Uzmanlık: Eurocert, GMP Plus Belgesi verme konusunda uzmanlaşmış ve yetkinliği kanıtlanmış bir kuruluştur. Uzun yıllara dayanan deneyimi ve sektördeki bilgi birikimi, Eurocert'i güvenilir bir belgelendirme kuruluşu haline getirmektedir.

 2. Uluslararası Tanınırlık: Eurocert, GMP Plus Belgesi'nin uluslararası olarak tanınmasını ve kabul edilmesini sağlayan bir kuruluştur. Belge, uluslararası ticarette rekabet avantajı sağlamak için önemlidir ve Eurocert, bu belgenin uluslararası kabulünü sağlama konusunda uzmanlaşmıştır.

 3. Kapsamlı Hizmetler: Eurocert, GMP Plus Belgesi almak isteyen işletmelere kapsamlı hizmetler sunar. Başvuru sürecinde rehberlik, belge gerekliliklerini yerine getirme konusunda danışmanlık, denetimlerin düzenlenmesi ve sertifikasyon sürecinin yönetimi gibi konularda destek sağlar.

 4. İyi İletişim ve Müşteri Hizmetleri: Eurocert, müşteri memnuniyetine önem veren bir kuruluştur. İşletmelere, belge süreciyle ilgili olarak iyi iletişim ve etkili müşteri hizmetleri sunar. Soruları yanıtlar, süreç hakkında bilgi sağlar ve işletmelerle aktif iletişim halinde olur.

 5. Sürekli İyileştirme ve Güncel Bilgiler: Eurocert, sürekli iyileştirme prensibini benimsemiş bir kuruluştur. GMP Plus standartlarındaki güncellemeleri takip eder, belge gerekliliklerini güncel tutar ve işletmelere en son bilgileri sunar.

Bu nedenlerden dolayı Eurocert, GMP Plus Belgesi almak veya mevcut belgeyi sürdürmek isteyen işletmeler için bir tercih sebebidir.

 

Belgeyi Almak İçin Karşılamanız Gereken Şartlar

GMP Plus Belgesi, işletmelerin aşağıdaki gibi bir dizi gereklilikleri karşılamalarını bekler:

 1. Hammadde güvenliği: İşletmenin kullanılan hammadde kaynaklarının güvenliğini sağlaması ve tedarikçilerin izlenmesi.

 2. Üretim prosedürleri: İşletmenin üretim süreçlerinin standartlara uygun olarak gerçekleştirilmesi.

 3. Ürün izlenebilirliği: İşletmenin ürünlerini geri çağırma durumunda takip edebilmesi ve izlenebilirlik sağlaması.

 4. Kalite kontrol: İşletmenin kalite kontrol süreçlerini oluşturması ve uygulaması.

 5. Personel eğitimi: İşletmenin çalışanlarına yeterli eğitimleri sağlaması ve bilinçlendirme yapması.

GMP Plus Sertifikası, işletmelerin ürün güvenliği ve kalitesi konusunda müşterilerine güvence vermek ve uluslararası ticarette rekabet edebilmek için önemlidir. Ayrıca, GMP Plus Belgesi, hayvan sağlığını ve çevresel sürdürülebilirliği de destekleyen bir yaklaşımı benimsemektedir.

 

Gmp Plus Sertifikası Hangi Sektörler İçin Uygundur?

GMP Plus Belgesi, öncelikle hayvansal yem ve gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmelere uygundur. Bu sektörler şunları içerebilir:

 1. Yem üretimi: Hayvanların beslenmesi için kullanılan yemlerin üretimi, işleme ve dağıtımıyla ilgilenen işletmeler.

 2. Hayvansal üretim: Sığır, koyun, keçi, domuz, tavuk, hindi, ördek gibi hayvanların yetiştirildiği işletmeler.

 3. Yumurta üretimi: Tavuk, hindi, ördek gibi hayvanların yumurta üretimi yapan işletmeler.

 4. Et işleme: Hayvan kesimi ve et işleme tesisleri.

 5. Yem katkı maddeleri üretimi: Hayvan yemi üretiminde kullanılan vitaminler, mineraller, amino asitler gibi katkı maddeleri üreten işletmeler.

GMP Plus Belgesi, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin kalite ve güvenlik standartlarını karşıladıklarını kanıtlamaları için tasarlanmıştır. Belge, işletmelere müşterilere ve tedarik zinciri içindeki diğer paydaşlara güven vermek, ürün izlenebilirliğini sağlamak ve risk yönetimini geliştirmek konusunda yardımcı olur. Ayrıca, uluslararası ticarette rekabet avantajı sağlamak için de önemli bir belgedir.

 

Gmp Plus Belgesi Temel Şartları

GMP Plus Belgesi almak için işletmelerin aşağıdaki temel şartları karşılamaları gerekmektedir:

 1. Hammadde güvenliği: İşletme, kullanılan hammadde kaynaklarının güvenilir olduğunu kanıtlamalı ve tedarikçilerini izlemelidir. Hammadde seçiminde kalite standartlarına uygunluk sağlanmalıdır.

 2. Üretim prosedürleri: İşletmenin üretim süreçleri, standartlara uygun şekilde tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Hijyenik koşulların sağlanması, proses kontrolü, ekipman bakımı gibi unsurlar dikkate alınmalıdır.

 3. Ürün izlenebilirliği: İşletme, ürünlerin izlenebilirliğini sağlayacak sistemleri oluşturmalıdır. Ürünlerin parti numaraları, tarihleri, tedarikçi bilgileri gibi veriler kaydedilmeli ve takip edilebilmelidir.

 4. Kalite kontrol: İşletme, kalite kontrol süreçlerini kurmalı ve uygulamalıdır. Bu süreçler, gerekli analizlerin yapılması, numune alımı, kalite belgelerinin düzenlenmesi gibi faaliyetleri içermelidir.

 5. Personel eğitimi: İşletme, çalışanlarına uygun eğitimleri sağlamalı ve bilinçlendirme yapmalıdır. Personelin hijyen kurallarına uyması, prosedürlere uyması ve kalite yönetimine katkıda bulunması önemlidir.

 6. Belge ve kayıtlar: İşletme, belge ve kayıt tutma süreçlerini düzenlemeli ve yönetmelidir. Üretim, kalite kontrol, tedarikçi bilgileri gibi verilerin belgelenmesi ve saklanması gerekmektedir.

Bu şartlar, GMP Plus Belgesi almak isteyen işletmelerin karşılaması gereken temel gerekliliklerdir. Bununla birlikte, belgeye yönelik spesifik gereksinimler GMP+ International tarafından belirlenir ve sertifikasyon sürecinde daha detaylı incelenir.

 

Gmp Plus Belgesi Nasıl Alınır?

GMP Plus Belgesi almak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir:

 1. Başvuru: GMP+ Belgesi için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Başvuru genellikle GMP+ International veya yetkili bir belgelendirme kuruluşu aracılığıyla yapılır. Başvuruda, işletmenizin faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler vermeniz ve belgelendirme talebinde bulunmanız beklenir.

 2. Belgelendirme Süreci: Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, belgelendirme süreci başlar. Bu süreçte, işletmenizden belgeye uygunluk sağladığınızı gösteren kanıtlar ve dokümantasyon talep edilir. Belgeye uygunluk denetimleri yapılır ve işletmenizin GMP Plus standartlarını karşıladığı doğrulanır.

 3. Denetim: Belgelendirme sürecinin önemli bir adımı, işletmenizin GMP Plus standartlarını uygulayıp uygulamadığını denetlemektir. Bu denetimler genellikle yerinde (on-site) denetimlerdir ve belgelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilir. Denetim sırasında, işletmenin tesisleri, prosedürleri, kayıtları ve diğer uygunluk kriterleri incelenir.

 4. Uygunluk Değerlendirmesi: Denetimlerin tamamlanmasının ardından, belgelendirme kuruluşu elde edilen verileri değerlendirir ve işletmenin GMP Plus Belgesi almaya uygun olup olmadığına karar verir. Eğer işletme belgelendirme kriterlerini karşılıyorsa, GMP Plus Belgesi verilir.

 5. Sürekli İyileştirme: GMP Plus Belgesi alındıktan sonra, işletmenin belge gerekliliklerini sürekli olarak yerine getirmesi önemlidir. İşletme, düzenli periyodik denetimlere tabi tutulur ve belgelendirme kuruluşuna düzenli olarak uygunluk göstermesi için kanıtlar sunmalıdır. Ayrıca, işletme sürekli iyileştirme çabalarına devam etmeli ve belgede belirtilen standartları sürdürmelidir.

 

Gmp Plus Belgesi Denetimi 

GMP Plus Belgesi denetimi, işletmelerin GMP Plus standartlarını karşıladığını doğrulamak için gerçekleştirilen bir süreçtir. Denetimler genellikle belgelendirme kuruluşları veya yetkili denetim firmaları tarafından yürütülür ve aşağıdaki adımları içerir:

 1. Planlama: Denetim süreci başlamadan önce, denetim firması ve işletme arasında bir planlama aşaması gerçekleştirilir. Bu aşamada, denetim tarihi, süresi ve kapsamı belirlenir. İşletme, denetim öncesinde gerekli belge ve kayıtları sağlamalıdır.

 2. On-site (Yerinde) Denetim: Denetim süreci genellikle işletmenin tesislerinde gerçekleştirilen on-site denetimle başlar. Denetçiler, GMP Plus standartlarına uygunluğu değerlendirmek için işletmenin tesislerini, prosedürlerini, kayıtlarını ve diğer belgelendirme gerekliliklerini inceler. Denetim süresi işletmenin büyüklüğüne, faaliyetlerine ve kapsama bağlı olarak değişebilir.

 3. Dokümantasyon Değerlendirmesi: Denetim sırasında sunulan belgeler ve kayıtlar, denetçiler tarafından değerlendirilir. Bu belgeler arasında politika ve prosedür dokümantasyonu, işletme içi talimatlar, kalite kontrol kayıtları, eğitim belgeleri ve diğer ilgili dokümanlar bulunabilir. Denetçiler, belgelerin GMP Plus standartlarına uygunluğunu kontrol eder ve eksiklikler veya uyumsuzluklar tespit ederse işletmeye geri bildirimde bulunur.

 4. Gözlem ve Değerlendirme: Denetçiler, tesisleri dikkatlice gözlemleyerek işletmenin GMP Plus standartlarını ne ölçüde uyguladığını değerlendirir. Bu gözlemler, hijyen uygulamaları, ekipman durumu, hammadde depolama, üretim süreçleri, kalite kontrol adımları, personel eğitimi gibi alanları içerebilir. Denetçiler, eksiklikleri, uygunsuzlukları veya iyileştirme fırsatlarını belirler ve işletmeye önerilerde bulunur.

 5. Raporlama: Denetim sonrasında denetçiler, bir denetim raporu hazırlar. Bu rapor, denetim sonuçlarını, gözlemleri, tespit edilen eksiklikleri, uygunsuzlukları ve önerilen düzeltici önlemleri içerir. Rapor genellikle işletmeye sunulur ve gerekli düzeltmelerin yapılması için bir planlama yapılır.

 6. Sürekli İyileştirme: Denetim raporunda belirtilen eksiklikler veya uygunsuzluklar üzerinde çalışarak işletme, düzeltici önlemleri uygulamaya başlar. Sürekli iyileştirme çabaları, GMP Plus standartlarını karşılamak ve belge gerekliliklerini yerine getirmek için önemlidir. İlerleyen zamanlarda düzenli periyodik denetimler yapılır ve işletme uygunluk göstermeye devam etmelidir.

GMP Plus Belgesi denetimi, işletmelerin standartlara uygunluğunu değerlendirerek belgenin geçerliliğini sağlamaya yardımcı olur. Denetim süreci, işletmenin kalite ve güvenlik standartlarını sürekli olarak gözden geçirmesine ve iyileştirmesine olanak tanır.

 

Gmp Plus Belgesi Faydaları

GMP Plus Belgesi, işletmelere çeşitli faydalar sağlar. İşte GMP Plus Belgesi'nin bazı faydaları:

 1. Kalite ve güvenilirlik: GMP Plus Belgesi, işletmenin hayvansal yem ve gıda üretiminde kalite ve güvenlik standartlarını karşıladığını kanıtlar. Bu, müşterilere ürünlerin kaliteli, güvenilir ve güvenli olduğu konusunda güvence sağlar.

 2. Müşteri Güveni: GMP Plus Belgesi, işletmenin müşterilere güven vermesini sağlar. Belge, müşterilerin, işletmenin üretim süreçlerinin standartlara uygun olduğunu ve ürünlerin güvenli olduğunu bilerek tercihlerini yapmalarını sağlar.

 3. Piyasada Rekabet Avantajı: GMP Plus Belgesi, işletmelere uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlar. Belge, işletmelerin uluslararası standartları karşıladığını göstererek, yurtdışı pazarlara açılmalarını kolaylaştırır.

 4. Ürün İzlenebilirliği: GMP Plus Belgesi, işletmelerin ürünlerin izlenebilirliğini sağlamasını gerektirir. Bu da, geri çağırma durumlarında veya ürün güvenliğiyle ilgili diğer sorunlarda hızlı ve etkili müdahale yapılmasını sağlar.

 5. Risk Yönetimi: GMP Plus Belgesi, işletmelerin risk yönetimi süreçlerini geliştirmelerine yardımcı olur. İşletmeler, belgenin gerekliliklerini yerine getirerek, hammaddelerin güvenliğini sağlar, üretim süreçlerindeki riskleri azaltır ve ürün güvenliği ile ilgili potansiyel tehlikeleri kontrol altında tutar.

 6. İşbirliği ve Paydaş Kabulü: GMP Plus Belgesi, işletmenin tedarik zinciri içindeki paydaşlarla işbirliği yapmasını kolaylaştırır. Tedarikçiler, dağıtıcılar ve diğer iş ortakları, belgeye sahip bir işletmeyle çalışmanın güvencesini hisseder ve işbirliği yapma konusunda daha istekli olurlar.

 7. Sürdürülebilirlik: GMP Plus Belgesi, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine uygun olarak hareket etmelerini teşvik eder. Belge, hayvan sağlığına, çevre korumasına ve sosyal sorumluluğa önem veren işletmeleri teşvik eder.

Bu faydalar, GMP Plus Belgesi'nin işletmelere sağladığı genel avantajları temsil etmektedir. Ancak her işletmenin durumu farklı olabilir ve belgenin getirdiği faydalar işletme özelliklerine göre değişebilir.

 

Gmp Plus Belgesi Fiyatı

GMP Plus Belgesi'nin fiyatı, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Fiyat, işletmenin büyüklüğü, faaliyet alanı, tesislerin karmaşıklığı, üretim hacmi, denetim gereklilikleri ve diğer faktörlere bağlı olarak belirlenir. Bunun yanı sıra, belgelendirme kuruluşu veya denetim firması tarafından sunulan hizmetler ve destekler de fiyatı etkileyebilir.

GMP Plus Belgesi fiyatlandırması, genellikle birkaç unsura dayanır:

 1. Başvuru Ücreti: Başvuru süreci için bir başvuru ücreti talep edilebilir. Bu ücret, başvurunun incelenmesi ve ön değerlendirmenin yapılması için tahsil edilir.

 2. Denetim Ücreti: GMP Plus Belgesi'nin alınabilmesi için işletme, denetim sürecinden geçer. Denetim ücreti, denetim faaliyetlerini ve denetçilerin harcamalarını kapsar.

 3. Süreç ve Belgelendirme Ücreti: Belgelendirme süreci, dokümantasyon incelemesi, raporlama ve belgenin düzenlenmesi gibi faaliyetleri içerir. Bu süreç için ayrı bir ücret talep edilebilir.

 4. Yıllık Bakım Ücreti: GMP Plus Belgesi'nin sürdürülebilirliği için yıllık bakım ücreti tahsil edilir. Bu ücret, düzenli periyodik denetimler, belge güncellemeleri ve destek hizmetlerini kapsar.

 

Gmp Plus Belgesi Danışmanlık ve Eğitim

GMP Plus Belgesi almak veya mevcut belge gerekliliklerini yerine getirmek için işletmeler, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden yararlanabilir. GMP Plus Belgesi danışmanları ve eğitimcileri, işletmelere belge sürecinde rehberlik etmek ve gereken bilgi ve becerileri sağlamak konusunda yardımcı olurlar. İşletmelerin danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanmasının bazı avantajları şunlardır:

 1. Belgelendirme Sürecinde Rehberlik: GMP Plus Belgesi danışmanları, işletmelerin belgelendirme sürecinde doğru adımları atmalarına yardımcı olur. Belge gerekliliklerini anlamalarına, belgelendirme başvurusu hazırlamalarına ve denetim sürecine hazırlanmalarına destek sağlarlar.

 2. Politika ve Prosedürlerin Geliştirilmesi: GMP Plus Belgesi danışmanları, işletmelerin belge gerekliliklerini karşılamak için gerekli olan politika ve prosedürlerin geliştirilmesine yardımcı olur. İşletmelerin standartlara uygun şekilde işleyen bir kalite yönetim sistemi oluşturmalarına rehberlik ederler.

 3. Eğitim ve Farkındalık: GMP Plus Belgesi eğitimleri, işletmenin çalışanlarının bilinçlenmesini ve gereken bilgi ve becerileri edinmelerini sağlar. Eğitimler, GMP Plus standartlarını anlama, hijyen uygulamaları, kalite kontrol yöntemleri ve izlenebilirlik konularında eğitim içeriği sunar.

 4. İç Denetimler: Danışmanlar, işletmelere iç denetimlerin nasıl yapılacağı konusunda eğitim ve danışmanlık sağlar. İşletmelerin kendi iç denetim süreçlerini yönetmelerini ve eksiklikleri tespit etmelerini sağlarlar. Bu, belge sürecinde sürekli iyileştirme için önemli bir adımdır.

 5. Belgelendirme Sonrası Destek: GMP Plus Belgesi danışmanları, işletmelere belgelendirme sonrası süreçte destek sunar. İşletmelerin belge gerekliliklerini sürekli olarak yerine getirmeleri ve belgeyi sürdürülebilir kılmaları için danışmanlık hizmetleri sunarlar.

GMP Plus Belgesi danışmanlık ve eğitim hizmetleri, işletmelere belge sürecinde yol gösterici olur ve kalite yönetim sistemlerinin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar. Bu hizmetler, işletmelerin belge gerekliliklerini daha etkin bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olur ve belgenin sürekli sürdürülmesini sağlar.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları