ISO 14064 Sera Gazı Emisyonu Sertifikalandırması

ISO 14064 Belgesi

(Sera Gazı ve Emisyonları Yönetim Sistemi Belgesi)

 

ISO 14064 Nedir?

ISO 14064, sera gazı emisyonları ve sera gazı projelerinin yönetimiyle ilgili standartları içeren bir dizi uluslararası standarttır. Bu standart, sera gazı emisyonlarının hesaplanması, raporlanması, doğrulanması ve belgelendirilmesi süreçlerini kapsar.

ISO 14064 standardı, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede şirketlerin ve organizasyonların etkili bir şekilde emisyonları yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlar. Belgenin amacı, organizasyonların sera gazı emisyonlarını izlemelerine ve azaltmalarına yardımcı olacak bir çerçeve sunmaktır.

ISO 14064, üç ana parçadan oluşur:

 1. ISO 14064-1: Sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve raporlanmasıyla ilgilidir. Bu kısım, sera gazı envanteri oluşturmak, emisyon kaynaklarını belirlemek, emisyon hesaplamalarını yapmak ve emisyon raporları hazırlamak için gereken yönergeleri içerir.

 2. ISO 14064-2: Sera gazı projelerinin doğrulanmasıyla ilgilidir. Bu kısım, sera gazı projelerinin tasarımını, uygulamasını, yönetimini ve doğrulamasını kapsayan bir çerçeve sunar. Bu projeler, sera gazı emisyonlarını azaltmayı veya gidermeyi amaçlayan projeleri içerebilir.

 3. ISO 14064-3: Sera gazı emisyonlarının doğrulanması ve belgelendirilmesiyle ilgilidir. Bu kısım, bir organizasyonun sera gazı emisyonlarını ve azaltma projelerini dışarıdan doğrulama sürecini kapsar. Organizasyon, emisyon azaltma çabalarının doğrulandığını kanıtlamak için ISO 14064-3 belgesini elde edebilir.

ISO 14064 belgesi, bir organizasyonun sera gazı emisyonlarını izlemesi, azaltması ve raporlaması için bir çerçeve sağlar. Bu belge, organizasyonların çevresel performansını geliştirmelerine, enerji verimliliğini artırmalarına ve iklim değişikliğiyle mücadelede daha sürdürülebilir bir yol izlemelerine yardımcı olur.

ISO 14064 belgesi, bağımsız bir üçüncü taraf doğrulamasını gerektirebilir ve ISO tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından verilir. Bir organizasyon, ISO 14064 sertifikası almak için standarttaki gereklilikleri yerine getirmeli ve gerekli doğrulama süreçlerinden geçmelidir.

 

ISO 14064 Sertifikası İçin Neden Eurocert?

Eurocert, ISO 14064 belgesi almak veya uyum sağlamak için tercih edilebilecek bir belgelendirme kuruluşudur. İşte Eurocert'i tercih etme nedenlerinden bazıları:

 1. Akreditasyon: Eurocert, ISO 14064 belgelendirme hizmetlerini sağlamak için uluslararası düzeyde akredite edilmiş bir belgelendirme kuruluşudur. Bu, Eurocert'in belgelendirme sürecinde uygunluk, yetkinlik ve güvenilirlik sağladığı anlamına gelir.

 2. Deneyim ve Uzmanlık: Eurocert, çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik alanında geniş deneyime ve uzmanlığa sahiptir. ISO 14064 belgesinin gerekliliklerini anlamak ve uygulamak konusunda uzman kadrosuyla organizasyonlara rehberlik eder.

 3. Uluslararası Tanınma: Eurocert, uluslararası geçerliliği olan bir belgelendirme kuruluşudur. ISO 14064 belgesi, Eurocert tarafından verildiğinde dünya genelinde tanınır ve kabul edilir.

 4. Müşteri Odaklı Yaklaşım: Eurocert, müşteri memnuniyetine odaklanan bir yaklaşım benimser. Müşteri ihtiyaçlarını anlamak, gereksinimlere uygun çözümler sunmak ve etkin iletişim sağlamak Eurocert'in öncelikleri arasındadır.

 5. Çeşitli Sektörlere Hizmet: Eurocert, farklı sektörlerden organizasyonlara hizmet verir. ISO 14064 belgesi, herhangi bir sektörde faaliyet gösteren organizasyonlar için geçerlidir ve Eurocert, bu çeşitlilikteki müşterilere uygun hizmetleri sunabilme kapasitesine sahiptir.

Eurocert, ISO 14064 belgesi almak veya uyum sağlamak isteyen organizasyonlar için birçok avantaj sunar. Akreditasyon, deneyim, uluslararası tanınma, müşteri odaklılık ve sektörel çeşitlilik gibi faktörler, Eurocert'i tercih etmenizi destekleyen nedenler arasındadır.

 

 

ISO 14064 Belgesi Temel Gereksinimleri Nelerdir? 

ISO 14064 belgesi, sera gazı emisyonlarının hesaplanması, raporlanması, doğrulanması ve belgelendirilmesi için temel gereksinimleri belirler. İşte ISO 14064 belgesi için temel gereksinimler:

 1. ISO 14064-1 için Temel Gereksinimler:

  • Sera gazı envanterinin oluşturulması: Organizasyon, sera gazı emisyonlarını hesaplamak için uygun bir envanter sistemi geliştirmelidir. Bu envanter, sera gazı kaynaklarını ve bunların miktarlarını içermelidir.

  • Emisyon hesaplamaları: Organizasyon, belirli bir dönemdeki sera gazı emisyonlarını doğru bir şekilde hesaplamalı ve belgelendirmelidir. Hesaplamalar, standart belirtilen metodolojiye uygun olarak yapılmalıdır.

  • Emisyon raporlaması: Organizasyon, sera gazı emisyonlarını detaylı bir şekilde raporlamalıdır. Raporlama, sera gazı kaynaklarını, emisyon miktarlarını ve ilgili verileri içermelidir.

 2. ISO 14064-2 için Temel Gereksinimler:

  • Sera gazı projelerinin tasarımı ve uygulanması: Organizasyon, sera gazı projelerini tasarlamalı, uygulamalı ve yönetmelidir. Bu projeler, sera gazı emisyonlarını azaltmayı veya gidermeyi amaçlamalıdır.

  • Doğrulama süreci: Sera gazı projeleri, bağımsız bir üçüncü taraf doğrulama sürecinden geçmelidir. Doğrulama süreci, projenin tasarımını, uygulamasını ve etkinliğini doğrulamayı içermelidir.

 3. ISO 14064-3 için Temel Gereksinimler:

  • Sera gazı emisyonlarının doğrulanması: Organizasyon, sera gazı emisyonlarının dışarıdan doğrulanması için bir süreç izlemelidir. Bu süreç, emisyon hesaplamalarının ve raporlamalarının bağımsız bir üçüncü taraf tarafından doğrulanmasını içermelidir.

  • Belgelendirme: Organizasyon, doğrulama sürecinden başarıyla geçtiğini kanıtladığında, ISO 14064-3 belgesini elde etmeye hak kazanır. Bu belge, organizasyonun sera gazı emisyonlarını doğru bir şekilde yönettiğini ve emisyon azaltma çabalarının doğrulandığını gösterir.

ISO 14064 Belgesi Almanın Şartları

 • İç denetimlerin yapılması: Organizasyon, belgelendirme süreci öncesinde ve sonrasında periyodik iç denetimler yapmalıdır.

 • Belgelendirme sürecinin tekrarlanması: ISO 14064 belgesi belirli bir süre için geçerlidir ve periyodik olarak tekrarlanması gerekebilir.

 • Belgelendirme kuruluşunun seçimi: Organizasyon, ISO 14064 belgesini verme yetkisine sahip olan akredite bir belgelendirme kuruluşu seçmelidir.

Belgelendirme süreci ve ayrıntılı gereksinimler, ISO 14064 standartlarında daha detaylı olarak belirtilmiştir. Organizasyonlar, belgelendirme sürecine başlamadan önce ISO 14064 standartlarını dikkatlice incelemeli ve gereksinimleri karşılamak için uygun düzenlemeleri yapmalıdır.


 

ISO 14064 Belgesi Nasıl Alınır?

ISO 14064 belgesi, bir organizasyonun sera gazı emisyonlarını hesaplama, raporlama, doğrulama ve belgelendirme süreçlerini yerine getirdiğini kanıtlar. Belgeyi almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. İlgili standartları anlayın: ISO 14064 belgesini almadan önce, ISO 14064-1, ISO 14064-2 ve ISO 14064-3 standartlarını dikkatlice inceleyin. Bu standartlar, belgelendirme sürecindeki gereksinimleri ve yönergeleri ayrıntılı olarak açıklar.

 2. Sera gazı envanterinizi oluşturun: ISO 14064-1 gerekliliklerini yerine getirmek için sera gazı envanterinizi oluşturun. Bu, organizasyonunuzun sera gazı emisyonlarını belirlemek için bir sistematik ve doğru yaklaşım kullanmanızı gerektirir.

 3. Emisyon hesaplamalarını yapın ve raporlayın: Sera gazı emisyonlarınızı doğru bir şekilde hesaplayın ve ISO 14064-1 standardına uygun olarak raporlayın. Bu, sera gazı kaynaklarınızı belirlemek, emisyon faktörlerini kullanmak ve emisyon raporlarını hazırlamak gibi adımları içerir.

 4. Sera gazı projelerinizi tasarlayın ve uygulayın: ISO 14064-2 gerekliliklerine uygun olarak sera gazı projelerinizi tasarlayın ve uygulayın. Bu projeler, sera gazı emisyonlarını azaltmayı veya gidermeyi hedefler.

 5. Doğrulama sürecini geçirin: Sera gazı projelerinizin ve emisyon hesaplamalarınızın doğrulanması için ISO 14064-3 standardına uygun bir doğrulama süreci geçirin. Bu, bağımsız bir üçüncü taraf doğrulama kuruluşunu seçmek, gereken dokümantasyonu sağlamak ve doğrulama sürecini tamamlamak gibi adımları içerir.

 6. Belgelendirme sürecini tamamlayın: Doğrulama sürecini başarıyla tamamladıktan sonra, ISO 14064 belgesini almak için bir ISO 14064 belgelendirme kuruluşuna başvurun. Belgelendirme kuruluşu, başvurunuzu değerlendirecek, denetim yapacak ve uygun bulunması durumunda ISO 14064 belgesini verecektir.

ISO 14064 belgesi almak için belgelendirme sürecine başvurmadan önce, organizasyonunuzun standartların gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için gerekli düzenlemeleri yapmanız önemlidir. Ayrıca, belgelendirme kuruluşunun akredite olduğundan ve uygun bir itibara sahip olduğundan emin olunmalıdır.

 

ISO 14064 Belgesi Fiyatı Nedir?        

ISO 14064 sertifikası fiyatı belgelendirme kuruluşlarına ve organizasyonunuzun özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Belgelendirme sürecinin maliyeti, birkaç faktöre bağlı olarak belirlenir. Bunlar şunları içerebilir:

 1. Organizasyonunuzun büyüklüğü ve karmaşıklığı: Organizasyonunuzun büyüklüğü, faaliyet alanı ve sera gazı emisyonlarındaki karmaşıklık, belgelendirme maliyetini etkileyebilir. Daha büyük organizasyonlar ve karmaşık emisyon profilleri, daha fazla kaynak ve çaba gerektirebilir.

 2. Denetim sürecinin kapsamı: Denetim sürecinin kapsamı, belgelendirme maliyetini etkileyen bir diğer faktördür. Belgelendirme kuruluşu, hangi süreçlerin ve birimlerin denetleneceğini, denetim süresini ve denetim yapılacak gün sayısını belirler. Kapsamlı denetimler daha fazla maliyet gerektirebilir.

 3. Denetim sürecinin süresi: Denetim sürecinin süresi de maliyeti etkileyen bir faktördür. Denetim süresi, denetim yapılacak saha çalışması, belge değerlendirmesi ve diğer süreçlerin toplam süresini kapsar. Süre ne kadar uzarsa, maliyet de o kadar artabilir.

 4. Belgelendirme kuruluşunun ücret politikası: Her belgelendirme kuruluşu, belgelendirme hizmetleri için kendi fiyatlandırma politikasını belirler. Bu nedenle, belgelendirme kuruluşları arasında fiyat farklılıkları olabilir.

ISO 14064 belgesi için maliyetleri belirlemek ve teklif almak için doğrudan belgelendirme kuruluşlarıyla iletişime geçmek en iyisidir. Kuruluşlar, organizasyonunuzun özelliklerine ve belgelendirme sürecinin gerekliliklerine göre size spesifik bir fiyat teklifi sunabilirler. Belgelendirme kuruluşları genellikle denetim günleri, saha çalışması ve belge değerlendirmesi gibi faktörleri dikkate alarak bir fiyat teklifi yaparlar.

 

ISO 14064 Belgesi Faydaları Nelerdir? 

ISO 14064 belgesi almak veya uyum sağlamak için ISO 14064 danışmanlığı, organizasyonlar için faydalı olabilir. ISO 14064 danışmanları, organizasyonları belgelendirme sürecine hazırlar, gereksinimlerin karşılandığından emin olur ve doğru uygulama sağlar. İşte ISO 14064 danışmanlığının sağlayabileceği bazı hizmetler:

 1. Belgelendirme Hazırlığı: ISO 14064 belgesi almak isteyen organizasyonlar için, danışmanlar belgelendirme sürecine hazırlık yaparlar. Gereksinimlerin anlaşılmasına yardımcı olur, belgelendirme kuruluşuyla iletişim kurar, belgeleme politikalarını ve prosedürlerini hazırlar.

 2. Sera Gazı Emisyon Hesaplamaları ve Raporlama: ISO 14064-1 standartlarına uygun olarak, sera gazı emisyonlarının hesaplanması ve raporlanması için danışmanlar rehberlik eder. Organizasyonun sera gazı envanteri oluşturma sürecinde destek sağlar, doğru hesaplama metodolojilerini kullanır ve emisyon raporlarının hazırlanmasında yardımcı olur.

 3. Sera Gazı Projeleri ve Doğrulama: ISO 14064-2 standartlarına uygun olarak, sera gazı projelerinin tasarımı, uygulanması ve doğrulanması konusunda danışmanlık sağlar. Projelerin belirlenmesi, izlenmesi ve doğrulama sürecinin yönetimi için rehberlik eder.

 4. Dokümantasyon ve Süreç Yönetimi: Danışmanlar, ISO 14064 gerekliliklerine uygun dokümantasyonun hazırlanmasında yardımcı olur. Politikalar, prosedürler, rehberler ve diğer dokümantasyonların oluşturulması ve yönetimi konusunda destek sağlar.

 5. Eğitim ve Farkındalık: ISO 14064 standartları hakkında organizasyon içinde farkındalık yaratmak için danışmanlar eğitimler düzenleyebilir. Bu eğitimler, çalışanların belgelendirme gerekliliklerini anlamalarını, sera gazı emisyonlarını yönetme becerilerini geliştirmelerini ve sürecin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlar.

ISO 14064 danışmanlığı, organizasyonların belgelendirme sürecine hazırlanmasına, gereksinimleri yerine getirmesine ve doğru uygulamayı sağlamasına yardımcı olur. Danışmanlar, uzman bilgileri ve deneyimleriyle organizasyonun çevresel performansını iyileştirmek ve belgelendirme sürecini başarıyla tamamlamak için rehberlik sağlar.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları