ISO 13485 Medikal ve Tıbbi Cihaz Yönetim Sistemi

ISO 13485 Belgesi

Iso 13485 Nedir?

ISO 13485, tıbbi cihazlar sektöründe kalite yönetim sistemlerinin gereksinimlerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Bu standart, tıbbi cihaz üreticilerine, tedarikçilere ve diğer ilgili kuruluşlara kalite yönetim sistemi oluşturma, uygulama ve sürdürme konularında rehberlik etmektedir.

ISO 13485 standardı, üreticilerin ve diğer ilgili kuruluşların yasal gereksinimlere uygun olarak tıbbi cihazları tasarlamasını, üretmesini ve dağıtılmasını sağlar. Ayrıca, tıbbi cihazlar için güvenlik, etkinlik ve performans gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan süreçleri ve kaynakları belirlemektedir.  

 

Iso 13485 İçin Neden Eurocert?

Eurocert, ISO 13485 belgesi konusunda uzman profesyonellerle çalışan bir kuruluştur. ISO 13485, tıbbi cihazlar sektöründe kalite yönetim sistemlerini belirleyen uluslararası bir standarttır ve Eurocert, bu standardın gerekliliklerine tam uyum sağlamak için kaliteli hizmetler sunmaktadır.

Eurocert, ISO 13485 belgesi almak isteyen kuruluşlara kalite yönetim sistemi oluşturma, belgeleme, uygulama ve sürdürme konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Profesyonel ekipleri, kuruluşların mevcut durumunu değerlendirir ve gereksinimleri karşılayacak düzenlemeler yapmalarına yardımcı olur. Ayrıca, belgelendirme sürecinde gerekli olan dokümantasyonun hazırlanması, iç denetimlerin yapılması ve denetimlere hazırlık gibi adımlarda müşterilere rehberlik ederler.

Eurocert'in uzmanlığı, ISO 13485 standardının gerekliliklerini tam olarak anlamalarını ve uygulamalarını sağlar. Müşterilerin kalite yönetim sistemlerini ISO 13485 standardına uyumlu hale getirerek, tıbbi cihazlarının güvenliğini, etkinliğini ve performansını sağlama konusunda destek olurlar.  

 

 

ISO 13485 Standardı

Tıbbi cihazlar sektöründe kalite yönetim sistemleri için gereken maddeleri içerir. Aşağıda, ISO 13485 standardının ana maddeleri özetlenmiştir:  

 1. Kapsam: Kalite yönetim sistemi kapsamını tanımlar ve uygulama alanını belirler.
 2. Atıfta Bulunan Belgeler: ISO 13485 standardına atıfta bulunan diğer belgeleri belirler.
 3. Terimler ve Tanımlar: Standardın kullanılan terimleri ve tanımları açıklar.
 4. Kalite Yönetim Sistemi: Kuruluşun kalite yönetim sistemini oluşturma, belgeleme ve uygulama gerekliliklerini belirler.
 5. Sorumluluklar: Kalite yönetim sistemi için yönetimin sorumluluklarını ve yetkilerini açıklar.
 6. Yönetim Kaynakları: İnsan kaynakları, altyapı, çalışma ortamı ve diğer yönetim kaynaklarını düzenler.
 7. Ürün Gerçekleştirme: Tasarım kontrolü, tedarikçi yönetimi, üretim süreci, validasyon ve doğrulama gibi ürün gerçekleştirme süreçlerini düzenler.
 8. Ölçme, Analiz ve İyileştirme: Müşteri memnuniyeti, iç denetimler, izleme ve ölçme, veri analizi, düzeltici ve önleyici faaliyetler gibi süreçleri içeren kalite yönetim sistemini değerlendirir ve iyileştirme gerekliliklerini belirler.
 9. Ürün İzlenebilirliği: Tıbbi cihazların izlenebilirliğini ve geri çağırma süreçlerini düzenler.
 10. Belgelendirme: ISO 13485 sertifikası almak için gerekli olan belgelendirme sürecini ve gerekliliklerini belirler.

Bu maddeler, ISO 13485 standardının temel gerekliliklerini özetlemektedir. Ancak, standardın tamamı daha detaylıdır ve ilgili kuruluşların gereksinimleri tam olarak karşılamasını sağlamak için daha fazla ayrıntı içerir.   

 

ISO 13485 Nasıl Alınır?

ISO 13485 Belgesi almak için aşağıdaki süreç ve adımları takip etmelisiniz!  

İhtiyaç Analizi: Kuruluşunuzun ISO 13485 gereksinimlerini karşılamak için mevcut durumunu değerlendirmeniz gerekmektedir. Bu aşamada, eksiklikleri belirleyebilir ve gereksinimleri yerine getirecek düzenlemeler yapabilirsiniz.  

Dokümantasyon Hazırlığı: ISO 13485 gereksinimlerini karşılayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmanız gerekmektedir. Bu sistem, prosedürler, politikalar, talimatlar ve diğer belgelerden oluşan bir dokümantasyon setini içermelidir.  

Uygulama: Oluşturulan kalite yönetim sisteminin kuruluşunuzda uygulanması gerekmektedir. Bu aşamada, personelinizin eğitilmesi, süreçlerin uygulanması ve belgelerin düzenli olarak güncellenmesi önemlidir.   

İç Denetim: ISO 13485 standardının gerekliliklerini yerine getirip getirmediğini değerlendirmek için iç denetimler yapmanız gerekmektedir. Bu denetimler, dokümantasyonun doğruluğunu, prosedürlerin etkinliğini ve kalite yönetim sisteminin genel performansını değerlendirmeyi içermelidir.   

Sertifikasyon Denetimi: ISO 13485 sertifikasını almak için bir belgelendirme kuruluşu ile iletişime geçmeniz gerekmektedir. Belgelendirme kuruluşu, ISO 13485 standardının gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığınızı değerlendirmek için bir denetim gerçekleştirecektir. Denetim başarılı olduğunda, sertifikasyon alabilirsiniz.

ISO 13485 sertifikası, belirli bir süre için geçerlidir ve belgelendirme kuruluşu tarafından denetlenecektir. Denetimler, belirli aralıklarla veya belgelendirme kuruluşunun belirlediği koşullara göre yapılabilir.

ISO 13485 sertifikası almak için, belgelendirme firmaları ile iletişime geçerek sürecin ayrıntılarını ve gereksinimlerini öğrenmek önemlidir. Ayrıca, ISO 13485 standardının gerekliliklerini tam olarak anlamak ve kuruluşunuzun bu gereklilikleri karşılamak için gerekli düzenlemeleri yapmak önemlidir.  

ISO 13485 sertifikası, tıbbi cihazlar üreten veya tıbbi cihazlarla ilgili hizmetler sunan kuruluşlar için büyük önem taşır. Bu sertifika, kuruluşunuzun kalite yönetim sistemine güvenilirlik ve müşteri memnuniyeti sağladığını gösterir. Ayrıca, ISO 13485 sertifikası, uluslararası pazarda rekabet avantajı sağlayabilir ve müşterilerinizin güvenini artırır.

ISO 13485 sertifikası almak karmaşık bir süreç olabilir ve zaman ve kaynak gerektirebilir. Bu nedenle, bir danışmanlık firmasından veya uzmanlardan destek almanız, süreci daha kolay ve etkili hale getirebilir. Bu uzmanlar, ISO 13485 gerekliliklerine uymanız için rehberlik edebilir ve sertifikasyon denetimi için hazırlık yapmanıza yardımcı olur.  

 

Iso 13485 Fiyatı

ISO 13485 sertifikası almak için gereken maliyet, birçok faktöre bağlıdır ve genellikle belgelendirme kuruluşuna, kuruluşun büyüklüğüne, karmaşıklığına ve belgelendirme sürecinin kapsamına göre değişir. Fiyatlandırma ayrıca belgelendirme kuruluşunun politikalarına ve hizmetlerine göre de farklılık gösterir.

ISO 13485 sertifikası maliyetini etkileyen bazı faktörler şunlar olabilir:

 • Belgelendirme kuruluşu
 • Kuruluşun büyüklüğü ve karmaşıklığı
 • Belgelendirme süreci kapsamı
 • Danışmanlık hizmetleri

 

Iso 13485 ve Ce Belgesi İlişkisi

ISO 13485 ve CE belgesi, tıbbi cihazlar sektöründe farklı ama birbirini tamamlayan iki farklı belgedir.  

- ISO 13485, tıbbi cihazlar sektöründe kalite yönetim sistemlerini belirleyen uluslararası bir standarttır. Bu standart, tıbbi cihaz üreticilerine, tedarikçilere ve diğer ilgili kuruluşlara kalite yönetim sistemi oluşturma, uygulama ve sürdürme konularında rehberlik eder. ISO 13485, üreticilerin ve diğer ilgili kuruluşların yasal gereksinimlere uygun olarak tıbbi cihazları tasarlamasını, üretmesini ve dağıtmasını sağlar. Ayrıca, tıbbi cihazlar için güvenlik, etkinlik ve performans gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan süreçleri ve kaynakları belirler.

- CE belgesi ise, Avrupa Ekonomik Alanı'nda (EEA) pazarlanacak tıbbi cihazların uygunluk değerlendirmesini gösteren bir belgedir. Tıbbi cihazların CE işareti taşıması, üreticinin, cihazın Avrupa Birliği (AB) direktifleri veya tüzükleri ile uyumlu olduğunu ve ilgili sağlık ve güvenlik gerekliliklerini karşıladığını beyan ettiğini gösterir.

- CE işareti, tıbbi cihazın serbest dolaşımını sağlamak için AB pazarında gereklidir. -ISO 13485 ve CE belgesi arasındaki ilişki şu şekildedir: ISO 13485, bir tıbbi cihaz üreticisinin veya ilgili kuruluşun kalite yönetim sistemini belirlerken referans alabileceği bir standarttır. ISO 13485 sertifikası, üreticinin kalite yönetim sistemini ISO 13485 gerekliliklerine göre belgelendirdiğini ve uyguladığını doğrular. CE sertifikası ise, tıbbi cihazın AB direktiflerine veya tüzüklere uyumlu olduğunu ve gereklilikleri karşıladığını gösterir.

-CE belgesi almak için, tıbbi cihaz üreticileri uygunluk değerlendirmesi yapmalı ve AB direktiflerine veya tüzüklere uyumlu olduklarını kanıtlamalıdır. ISO 13485 sertifikası, üreticinin kalite yönetim sistemini bilgilendirirken uygunluk değerlendirmesi ve gereklilikleri karşılanmasına yardımcı olur. Ancak, ISO 13485 sertifikası, CE belgesinin yerine geçmez ve CE işaretinin kullanımını doğrudan sağlamaz. CE belgesi almak için, ilgili AB direktiflerinin veya tüzüklerin gerekliliklerine uyum sağlanması zorunludur.  


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları