Danışmanlık

EN ISO 17025 Nedir?
Iso/ İec 17025 Laboratuvar yeterlilik genel şartlar adı altında yayınlanan standarttır.Bu standart test ve kalibrasyon laboratuvarı için kullanılmaktadır.
Başlangıçta ISO / IEC Kılavuz 25 olarak bilinen ve ISO / IEC 17025  Uluslararası Standardizasyon Örgütü tarafından yayımlanan standart  ile birçok benzerlikleri vardır.1999 yılında ISO 9000 standardı ile benzer fakat  ISO / IEC 17025 yeterlilik gereksinimleri daha özeldir. Ve test ve kalibrasyon sonuçlarını üretmek isteyen kuruluşlar için doğrudan geçerlidir. O kalite sistemi kelimeleri daha yakından ISO 9001 2000 sürümü ile uyumlu olması için olduğu kabul edildikten sonra ilk çıktığından bu yana, ikinci bir sürüm 2005 yılında yapılmıştır.
ISO / IEC 17025 standardı kendisi beş ana maddeden oluşur.

 • Normatif Başvurular
 • Terimler ve Tarifler
 • Yönetim Gereksinimleri 
 • Teknik Şartlar oluşur. 

ISO / IEC 17025 Yönetimi Gereksinimleri ve Teknik Gereksinimler olarak iki ana bölümden oluşur. Yönetim gereksinimleri öncelikle çalışması ve etkinliği ile ilgili kalite yönetim sistemi laboratuvar içinde. Teknik gereksinimler laboratuvarda yapılan testleri ve kalibrasyonun doğruluğunu ve güvenilirliğini belirleyen faktörleri içerir.
Laboratuvarların sürekli geçerli sonuçlar üretme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan bir kalite sistemi uygulamak için ISO / IEC 17025 kullanabilirsiniz. Aynı zamanda akreditasyon için temel şartlardan birisidir. Standart yetkinlik ilgili olduğundan, akreditasyon sadece bu yetki bir gösteri resmi tanınmasıdır. Akredite olmak için bir laboratuvar için önkoşul Iso 17025 belgelenmiş olmasıdır. 

Akreditasyon Aşamaları

 • Organizasyon yapılandırma
 • Peronele eğitim verilmesi
 • İş planı oluşturma
 • Uygulama yapılacakların listelenmesi
 • Kalite El kitabı hazırlanması
 • Prosedürlerin hazırlanması
 • Talimatlar
 • Formların oluşturulması
 • İç denetim planı ve gerçekleştirilmesi
 • Başvurunun hazırlanması
 • Denetim planı

Saha denetimi 
Iso 17025 standardı ile ile ilgili tüm sorularınız için Eurocert uzmanlarına danışabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları