ISO 31000 Risk Yönetimi

ISO 31000 Nedir?
Risk Yönetimi ile ilgili belirleyen ISO kurumu tarafından basılmış yayınlanmış Uluslararası bir standarttır. ISO 31000:2009 standardı güncel versiyonudur. 
Standardın amacı risk yönetimi ile ilgili genel metodoloji ve kuralları sağlamaktır.Iso 31000 standardı uygulayıcıları bölgesel ve ülkesel risk faktörlerinin belirli bir standart dahilinde değerlendirmek istemesinden orta çıkan bir standarttır.

ISO 31000 Standart Hakkında
Risk Yönetimi Standart Ailesi

  • ISO 31000:2009 - Uygulanmasına İlişkin İlkeler ve Kurallar
  • ISO / IEC 31010:2009 - Risk Yönetimi - Risk Değerlendirme Teknikleri
  • ISO Kılavuzu 73:2009 - Risk Yönetimi

Standartın Tarihçesi
Kasım 2009 tarihinde yayınlanan ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı organizasyonun tüm aşamalarında uygulamalrda risk yönetimi ile ilgili kuralları belirler.Standart herhangi bir özel kuruluş kamu kurumu dernekler tarafından kullanılabilir.

Standartın Kapsamı
ISO 31000:2009  Risk Yönetimi geniş bir paydaş için tasarlanmış bir standarttır. 


Risk Yönetimi Maddeleri

  • Risklerin belirlenmesi
  • Risk fırsatlarının değerlendirilmesi
  • Rsikin kaynağının ortaya çıkaraılması
  • Riskin değiştirilme olasılığının belirlenmesi
  • Sonuçların değiştirilmesi
  • Risk paylaşımı
  • Risklerin belgelendirilmesi

Eurocert uzmanlarına risk yönetimi iel ilgili her türlü sorularınızı sorabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları