ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Belgesi

İşletmelerin belirli aksaklaıklarda verceği tepkilerin planlı bir şekilde İş sürekliliği BCM ile sağlayabilirsiniz.Etkin bir iş sürekliliği işinizin devamlılığı sağlayabilrisiniz.
ISO 22301 belgelendirmesi, tüm firmaların olay yönetimi gelişimine katkıda bulunur.İş sürekliliğiniz eğitim Pratik uygulamalar ve incelemeler gibi faaliyetler aracılığıyla yönetilmelidir.
Iso 22301 temelinde BC mile herhangi doğabilecek tehditleri tanımlamanıza yardımcı olmaktadır.
İş sürekliliği üç temel öğe içerir :

  1. Esneklik ; Kritik iş fonksiyonları ve destekleyici altyapı ve yedek kapasite kullanımını içerir
  2. Kurtarma: başarısız kritik ve daha az kritik iş fonksiyonlarını kurtarmak veya geri yüklemek aşamalarını içerir. 
  3. Acil Durum: Esneklik ve kurtarma düzenlemeler uygulamada yetersiz kalınan  durumları içerir.

İş Sürekliliği İle İlgili Standartlar;
ISO 22301:2012 standardı ile iş sürekliliği düzenlemelerini yönetmek için bir yönetim sistemi belirlenir. İş sürekliliği yönetim sistemi Toplumsal Güvenlik Ve rehberlik stnadardı ISO 22313:2012 tarafından desteklenir.
ISO / IEC 27031:2011, "Bilgi güvenliği - Güvenlik teknikleri - iş sürekliliği için bilgi ve iletişim teknolojisi Yönergeleri" iş sürekliliği yönetimi konusunda rehberlik sunar.
BCM iş sürekililiği ISO 22301 İş Etki Analizini de  içermelidir. Eurocert tarafından bir  ISO 22301 belgelendirme tetkikinin sonuçlarını uygulamak, 3.taraf firmalara güvenilirliğiniz kanıtlamış olursunuz. 
Eurocert uzmanlarına iso 22301 belgelendirme ile ile ilgili danışabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları