ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Nedir?
Enerji Ymnetim Sistemleri için oluşturulmuş Enerji ile ilgili gereksinimler, yönetimi uygulnması ve bakımı da dahil olmak üzere tasarlanmış yönetim Sistemi standardıdır. Standard Uluslararası Standardizasyon Kurumu tarafından oluşturulmuş bir standarddır. Enerji performansının sürekli iyileştirilmesi ve eenerji verimliliğini sağlamak amaçlanmıştır.

Iso 50001 Haziran 2011 yılında Iso kurumu tarafından yayınlanmıştır. Konumu ve büyüklüğü ne olursa olsun tüm kurumlara uygulanabilir bir standarttır. 

ISo 50001 belirgin hedefi Enerji Performansı Yönetimidir.Kurum sayısal hedefler koyar ve bu hedefleri gerçekleştirmek için birtakım faaliyetler planlar.

Neden Iso 50001 ?
 Standardın temel amacı enerji performansı ve verimliliğini arttırmak ve enerji azaltma fırsatlarının belirlenmesi ve çevresel süreçlere yardımcı olmaktır. 
Enerji yönetimi kuruluşların enerji verimliliğinin dışında sera gazının salınımı ile ilgili çevresel iklimin korunmassına da yardımcı olmaktadır.

Iso 50001 Standardı
Iso yönetim sistemi standartların auygun olarak tasarlanmış bir standarttır. Iso 9001 ve 14001 standartlarına kolayca entegre edilebilir bir standartır. Güncel versiyon Iso 50001:2011 dir.
Iso 50001 standardının 7 temel maddesi vardır,

 • Genel koşullar
 • Yönetimin Sorumluluğu
 • Enerji politikası
 • Enerji eylem planı
 • Uygulama ve operasyon 
 • Performans denetimleri
 • Yönetim gözden geçirme

Standardın İşleyişi
Iso 50001 kuruluşlara enerji yönetimi ile iligili bir çerçeve sunar,

 • Enerji verimliliği için politika geliştirmek
 • Politikanın karşılanması için hedeflerin saptanması
 • Enerji kullanımı ile ilgili verileri kullanma
 • Sonuçları ölçmek
 • Politikanın etkinliğini ölçme
 • Enerji Yönetimini sürekli geliştirme

ISO 5001 kuruluşun çevresel performansı için sürekli iyileştirmee sürecine odaklanır. Süreç bir plan üzerinde kurgulanır

 • Planla
 • Uygula
 • Kontrol et
 • Önlem al

Planlama Aşaması
Enerji Yönetim Sistemi üst yönetimin genel sorumluluğunda bir politika belirlenir.Enerji takımı tayin edilir. Enerji politikası kurum içerisinde tüm çalışanlara iletilir.

Uygulama Aşaması
Belirlenen hedef ve süreçler ve hedefler uygulanmaktadır ve sorumluları belirlenmiştir. Çalışanların ve diğer katılımcıların enerji yönetim sistemi ile ilgili sorumlulukları yerine getireceğinden emin olun.

Kontrol Aşaması 
Enerji ile iligili düzenlemelerin değerlendirilmesi bir süreç gerektirir.İç denetim ile planlan sonuçlara varılılp varılmadığı ile ilgili fikir verecektir. Süreç kontrolleri yasal ve diğer şartlarrın dışında hedefler de ölçülmektedir.

Önlem Alma Aşaması
Üst yönetim denetim sonuç raporlarına gore uygunsuzluklar ile ilgili önleyici eylemlerde bulunur.

Iso 50001:2011 Belgesi Süreci
Iso 50001 Belgesi Enerji Yönetiminin tüm gerekliliklerinin karşılandığının bir kanıtıdır. Müşteriler, çalışanlar ve tüm paydaşlar üzerinde enerji verimliliiği ile ilgili bir farkındalık oluşturur. Belgelendirmenin diğer avantajı sürekli iyileştirme sağlamasıdır.

ISO 50001 ve ISO 14001 Farklar
Iso 14001 kuruluşun çevresel etkilerinin değerlendirmesini yaparken Iso 50001 Enerji performansını değerlendirir.

Iso 50001 Belgesi ile ilgili tüm sorularınızı Eurocert uzmanlarına sorabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları