ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Iso 22000 Belgesi

Iso 22000 Gıda Güvenliği yönetim sistemi Nedir? 
Gıda üretimi ve gıda zinciri içerisindeki diğer tüm tehlikeleri kontrol etmek için tasarlanmış bir proses süreç kontrol sistemidir. HACCP oluşmadan önelemek ve en kısa sürede tespit edildiği gibi sistematik bir yoldan sapmaları düzeltmek amacıyla tasarlanmış adımları içermektedir. 

Dökümantasyon ve doğrulama ile bu tür önleyici faaliyetleri yaygın olarak güvenli gıda üretmek amacıyla mevcut en iyi gıda güvenliği ynetim ssistemi olarak kabul edilmektedir.

Iso 22000 gıda güvenliğinin sağlanaması ve verimlik açısından gıda üreticileri, gıda işleme tesisleri, distribütörler, ve dağıtım firmaları vs. tarafından kullanılmaktadır.

Iso 22000:2005 standardı herhangi bir organizasyon için Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gereksinimlerini karşılaması gıda güvenliği yönetim  sisteminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi odaklı bir yönetim sistemidir.

Iso 22000 Belgesinin Yararları
Herhangi bir kuruluşta uygulanan Iso 22000:2005 standardı ve gıda güvenliği yönetim sistemi önemli faydaları şunlardır.

 • Gıda güvenliği için önemli bir önelyici yaklaşım sağlar
 • Müşteri memnuniyetini arttırır
 • Şikayetleri azaltır
 • Organizasyonun güvenilirliğini arttırır
 • Gıda güvenliğini tehditlerinin tehlike analizinin yapılması
 • Süreç iyileştirmeleri ve müşterişikayetlerinin tanımlanması için yardımcı olur
 • Ürün için test maliyetlerini azaltır
 • İç ve dış iletişimi sağlar
 • Kuruluş genelinde gıda ambalaj ve güvenliği konusunda daha iyi anlaşılmasını kolaylaştırır.
 • Kurumun karlılığını arttırması
 • Pazarlama açısından avantaj sağlar

Iso 22000 Belgesi Alma Aşamaları

Iso 22000 Belgesi ön değerlendirme ve sonuç denetimlerinin başarılı tamamlanmassından sonra 3 yıl sure ile verilmektedir. Gözetim denetimleri Kabul edilmiş standart olarak yılda bir kez yapılır. Yalnız firma istemesi halinde 6 ayda bir veya 3 ayda bir yapılabilir. Sertifika süresinin sona ermesinden sonra yenileme denetimi 3 yıl için yapılmaktadır.

Iso 22000 Gereksinimleri
Iso 22000 sistemi için izlenmesi gerekenler aşağıda sıralanmıştır.

 • Üst yönetim tarafından onaylanmış organizasyon için gıda güvenliği politikası oluşturma
 • Bu politika için hedeflerin belirlenmesi
 • Sistemin performans kayıtlarının hazırlanması
 • Gıda güvenliği ekibi kurulması
 • Şirketin gerek iç birimleri gerekse paydaşları arasında etkin iletişim prosedürünün hazırlanması
 • Acil durum planlamasının yapılması
 • Gıda güvenliği yönetim sistemi performansının değerlendirilmesi
 • Uygun gıda üretimi için yeterli kaynakların hazırlanması
 • Haccp ilkelerinin takip edilmesi
 • Ürün tanımlanması için izlenebilirlik sisteminin kurulması
 • Bir düzeltici önleyici kontrol sisteminin kurulması
 • Ürün geri çağırma prosedürü hazırlanması
 • Izleme ve kontrol cihazların takibi
 • İç denetim programı
 • Sürekli gıda güvenliği yönetim sistemi güncellenmesi

Iso 22000 Standardı 
Iso 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi için uluslararası standartlar serisini içerisnde barındırır
İçeriği genel olarak

 • İletişim prosedürü
 • Sistem yönetimi
 • Ön koşullar
 • Haccp prensipleri

Gıda üretim ziniciri boyunca iletişim ve gıda güvenliği tehlikelerinin tespiti için gerekli kontrolün sağlanmasini içermektedir.
İletişim gıda zinciri boyunca üst ve alt kuruluşlar arasıdaki iletişimi ifade etmektedir.Tanımlanan tehlikeler kontrol önlemleri müşteri ve tedarikçilerin ihtiyaçlarının analizi için önemlidir. Iso 9001 standardı ile uyumlu olan Iso 22000 diğer sistemlerle de entegre edilebilir.
Iso 22000 standartlar ailesi şunlardan oluşur
Iso 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
Iso 22001 Gıda ve İçecek Endüstrisi Klavuz Standart
Iso 22002 Gıda güvenliği önkoşullar
Iso 22003 Gıda Güvenliği yönetim sistemleri denetim ve sertifikasyon kurumları standardı
Iso 22004 Gıda güvenliği yönetim sistemleri rehber 
Iso 22005 Gıda güvenliği yem ve gıda güvenliği izlenebilirlik sistemi 
Iso 22006 Bitkiselüretim için kalite yönetim sistemi 
Iso 22000 Danışmanlık Süreci
Iso 22000 sisteminin uygulanması için etikin bir danışmanlık sürecinden geçilmelidir. Eurocert gıda mühendisleri sizlere bu konuda deneyimlerini aktaracaktır.
Mevcut sistemin analizi
Kalite ve gıda güvenliği bilinçlendirme
Gıda güvenliği ekibinin oluşturulması
Tehlike analizlerinin yapılması Haccp Planının oluşturulması
Gıda güvenliği politikasının oluşturulması
Prosedürlerin hazırlanması
İç denetim mekanizmasının oluşturulması
Iso 22000 iç denetçisinin eğitimi
İç denetim ile sistemi değerlendirme
Yönetim gözden geçirmesinin yapılması
Uygunsuzluk için düzeltici faaliyeler 
Belgelendirme denetimi için öndenetim (İsteğe bağlı olarak)

Eurocert uzmalarına Iso 22000 belgesi ile ilgili sorularınızı sorabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları