ROHS

Rohs Nedir?
Tehlikeli maddelerin kısıtlanması ile ilgili Avrupa Birliği’nin 2002/95/EC direktifinin Elektirkli ve Elektronik Ekipmanlarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması ile ilgili İngilizce harflerin kısaltması ROHS olarak ifade edilir.

Rohs Belgesi;
Ürünün direktifin gerektirdiği testleri karşıladığının yasal beyanıdır.
Rohs Direktifi 1 Temmuz 2006 tarihinde yürülüğe giren ve her üye devletin uyması gereken bir direktif yönetmeliktir.Bu direktif ile elektronik ve elektrikli cihazlarda kullanılan maddelere kısıtlama getirilmiştir. Rohs direktifi bir diğer direktif olan Elektrikli ve Elektronik Ekipman direktifi olan  (WEEE) 2002/96/EC direktifi ile yakından ilgilidir.

Rohs Kısıtlama Maddeleri

 • Kurşun
 • Cİva
 • Kadmiyum
 • Artı 6 Değerlikli Krom
 • Polibromlu bifeniller
 • Polibronlanmış difenil eter

WEEE Direktifi İle Tanımlanan Cihazlar

 1. Büyük ev aletleri
 2. Küçük ev aletleri
 3. IT ve Telekominikasyon ürünleri
 4. Tüketici ekipmanları
 5. Aydınlatma ekipmanları
 6. Elektronik ve elketrikli ekipmanlar
 7. Oyuncaklar
 8. Tıbbi cihazlar
 9. Otomatik dağıtıcılar
 10. Yarı iletken aygıtlar

Kısıtlı Madde İçeren Ürün Örnekleri

 • Boya ve pigmentler
 • Kablolar
 • Lehimler
 • Devre kartları
 • Tv ve fotoğraf ürünleri
 • Metal parçalar
 • Lambalar

Rohs Belgelendirme Süreci
Rohs belgesi talep edilen ürünlerinizin numuneleri direktife gore test edilir. Test sonuçlarına gore Belgelendirme yapılmaktadır.

Rohs belgesi ile ilgili her türlü sorularınızı Eurocert uzmanlarına sorabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları