İyi Tarım Uygulamaları

İyi Tarım Uygulamaları Nedir?
İyi tarım uygulamaları (GAP), uygulandığında güvenli ve sağlıklı tarım oluşturmak ve işlenmesi için özel yöntemler ve standartlardır. 

1990'ların sonlarında Avrupa süpermarket zincirleri (Eurep)  ve onların önemli tedarikçileri tarafından oluşturulan İyi Tarım Uygulamaları (ITU) veya İngilizcesi Good Agricultural Practices (GAP)’ tır.
Temel amacı farklı tedarikçilerin isteklerini bir standart altında toplayarak çiftçilere ve tedarikçilere kolaylık sağlamaktır. Standart kullanılarak geliştirilen Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) yayınlanan kılavuzlar Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ve sertifikalar düzenleri ISO Guide 65'e göre yönetilmektedir

Uluslararası tarım ile ilgili olan bu önemli uygulamalar ve standartlar Türkiye’de de zorunlu hale gelmiştir. Ülkemizin zengin tarım kaynaklarını daha verimli kullanılması tarımda güçlü ülkeler arasına koyacaktır.
Tarım ürünleri kalitesi  hasat, depolama, ve uygun olan yerlerde, tarım ürünlerinin işlenmesi için kabul edilebilir protokollerin uygulanmasına bağlıdır. Hasat zamanında tarım ilaçları ve veteriner ilaçlar kullanılırken  için önceden hasat aralıkları ile ilgili kurallara uymak zorundadır. Gıda ürünleri alanı tasarlanmış ve bu iş için öngörülmüş olan sıcaklık ve nem uygun koşullar altında muhafaza edilmelidir. 

İyi Tarım ürünleri (Itu) Sertifikasyon Süreci
Tarım ürünlerinde İtü Sertifikası iki şekilde olabilmektedir.

 1. Bireysel Sertifikasyon
 2. Grup Sertifikasyon

Bireysel Sertifikasyon;
Şahısların ve gerçek kişilerin bireysel olarak üretim yapmaları durumunda yapılmaktadır. Sertifika kapsamındaki ürün ile ilgili üretim sahası denetlenmektedir.
Grup Sertifikasyon;
Bir üretici grubu altında veya sözleşmeye dayalı olarak bir araya gelen şahısların oluşturduğu organizsayonlara verilen sertifikasyon programıdır. Grup sertifikasyonu yapılması halinde kontrol firması ile üretici firma arasında sözleşme yapılmaktadır.

İyi Tarım Uygulamaları Kontrol Noktaları ve Kriterleri

İzlenebilirlik ve Kayıtlar 
Üretim aşamalarında tüm işlemler üretici tarafından kayıt edilmeli ve saklı tutulmalıdır. Kayıtlarda olması gerekenler;

 • ürünün çeşidi
 • ürünün üretildiği coğrafi bölge
 • gübre
 • ilaç uygulama zamanı uygulama nedeni
 • teknik izinler
 • kullanılan kimyasalın ticari ismi ve miktarı
 • uygulama aletleri
 • operatörün ismi 
 • sulama zamanı 

bilgileri içermelidir. Ürünlerin geri çekilmesi ile ilgili prosedürler de olmalıdır.

İç Denetim
Üretici üretiminin uygunluğunu denetimlerden once en az 1 kez denetlemelidir.

Üretim Materyalleri
Sahada üretim materyalleri ile ilgili kalite belgeleri kayıt altına alınmalaıdır.

Saha, Arazi Geçmişi ve Yönetimi
Tüm saha ve araziler tanımlanmalı. Geçmişteki ve güncel kayıtlar kontrollere açık olarak tutulmalı.

Toprak Yönetimi
Taoprak ile ilgili faaliyetler yürütülürken toprağın durumuda gözönnde bulundurulmalıdır ve erzyon ile ilgili önlemler de alınmalıdır

Sulama
Üretim alaında tarım ürünün ihtiyaç duyacağı suyun temin edilmesi ve sulama sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Sulama suyu analiz edilmeli ve kanalizasyon gibi zararlı atıklar içermememlidir.

Gübreleme
Bitkisel üretime uygun zaman ve ölçülerde gübre kullanımı yapılmalı ve gübrenin çeşidi markası miktarı kayıt altına alınmalıdır.

Bitki Koruyucu Maddeler
Bitki koruyucu maddeleri miktarı ve uygulaması kayıt altına alınmalaıdır.Risk değerlendirmesi yaoıldıktan sonra kalıntı analizlari yapılmalı ve saklanmalıdır. Uygulanan madde markası içeriği tüm bilgileri de saklanmalıdır.

Entegre Mücadele
Bitki zararlıları ile mücadele ederken tüm  geleneksel yöntemlere başvurulup en son care olarak kimyasal mücadele yoluna gidilmelidir.

İşçi Sağlığı Güvenliği 
Üretim Alanında iş güvenliği ve sağlığı ile ilgili koşullar yazılı hale getirilip uygulamalarının yapılması gereklidir.

Atık Yönetimi
Tüm atıksal ürünler belirlenmeli ve tanımları yapılıp bertaraf yolları ve bunu yapan kişi atanmalı ve eitiminin verilmesi gereklidir.

Hasat
Hasat zaman aralığına uyulmalı ve hijyen ile iligli kurallara dikkat edilmelidir.

Ürünün İşlemesi
Ürün hasatı sonrasında işleme ve paketleme aşamalarında personelin hijyen ve sanitasyon kurallarına uyması gerekmektedir. Depo ve ambalaj maddelerinin uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Analizler
En az senede bir kez olmak üzere topra, su analizleri yapılması gerekmektedir. Analizler akredite bir laboratuvarda yaoılmalıdır.

Şikayetler
Ürünle ilgili şikayetlerin değerlendirilerek ve şikayet prosedürü oluşturularak şikayetlerin kayıt altına alınması gereklidir.
İyi Tarım Uygulamaları (İTU) ile ilgili Eurocert uzmanlarına danışabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları