Agrega CE Belgesi

Agrega Nedir?
Kum çakıl karışımına denir.Büyüklükleri farklı farklı amaçlarına gore değişir.Genelde dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır ve diğer malzemelere destek olarak kullanılır ve betonu oluşturan malzemelerden birisidir.

İnşaat sektöründe beton harç malzemesinden yol malzemelerine kadar geniş bir kullanım alanı vardır.
Tabitatta bulunan doğal şekillerine gore kum veya çakıl diye de adlandırılır.

Türkiye’de Agrega Belgelendirmesi
Avrupa Birliği Direktiflerinden ve Türkiye’nin de taraf olduğu Yapı Mlzemeleri direktifi (305/2011/AB) kapsamına giren bir üründür. Ve bu yönetmeliğin hükümlerine gore agrega üreticisi bu yönetmelik kapsamında yönetmeliğin şartlarını yerine getirmelidir.
Agrega Yönetmelikte Sistem 2+ olarak tanımlanmıştır, 
Anlamı ;
Sistem 2+ : Yapı malzemesine ilişkin temel karakteristiklerin performansının beyanı imalâtçı tarafından aşağıdaki unsurlara dayandırılır;
(a) İmalâtçı aşağıda ifade edilenleri yerine getirir:
(i) Malzemenin tip testine (numune alma dâhil), tip hesaplamalara, tablo halinde verilen değerlere veya açıklayıcı belgelere dayanarak malzeme tipinin tespiti,
(ii) Fabrika üretim kontrolü,
(iii) Önceden hazırlanmış test planına göre fabrikada alınan numunelerin ilave testleri.
(b) Fabrika üretim kontrolü belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluş aşağıda ifade edilenleri temel alarak fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesini verir:
(i) Fabrika üretim kontrolünün ve üretim tesisinin başlangıç denetimi,
(ii) Fabrika üretim kontrolünün sürekli gözetimi, ölçümü ve değerlendirilmesi.
Agrega Tabi olduğu Avrupa Normları İse;

  • 706 EN 12620
  • 1114 EN 13055-1
  • 2717 EN 13139
  • EN 13242
  • EN 13043
  • EN 13055-2

Agrega Ce belgesi ile ilgili Eurocert uzmanlarına danışabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları