BRC Gıda Güvenliği Belgelendirmesi

BRC Küresel Gıda Standardı - British Retail Consortium 

BRC Nedir ? 

İngiliz perakendeciler-  İngiliz Perakende Konsorsiyumu tarafından 1998 'de oluşturulan gıda güvenliği standartlaını kapsayıcı bir standart olup , gıda üretim  işletmelerinde hijyen, sağlık, güvenliği sağlamak için gıda nedenli oluşabilecel risklerin tehlikelerin yok edilmesi için şartları kapsayan bir standarttır.

 

BRC Gıda Güvenliği Standartları 

 • BRC Food– Gıda
 • BRC/IoP– Ambalaj
 • BRC CPS – Tüketici Ürünleri
 • BRC Storage and Distrubition – Depolama ve Dağıtım
 • BRC Non GM – Non - GMO Ürünler

BRC Gıda Güvenliği belgesi bir ürünün aynı zamanda HACCP koşullarını sağladığını ve gerekli asgari şartlara sahip olduğunu gösterir. Bunun yanısıra ürünün pazarlamasal olarak daha iyi yere konumlandırılmasını sağlar. Yani BRC standardını uyguladığınızda HACCP sisteminin gereklerini  de uygulamış olursunuz. 


BRC Belgesi Almanın Yararları

 • Tüketici güveninin artmasını sağlar
 • Pazar payını genişletir
 • Gıda güvenliği hakkında yasal şartlara uygunluğu sağlar
 • Üretim verimliliğini arttırır
 • Kalite Yönetim Sistemi uygulamış olursunuz
 • Ürünlerinizin ve çalışanlarınızın iç denetimlerini düzenli olarak gerçekleştirmenizi sağlar
 • Gıda nedenli oluşabilecek riskleri önlemiş olursunuz
 • HACCP standardını uygulamış olursunuz.

BRC belgelendirme tetkik ve danışmanlık aşamalarının hepsini sizlere paket olarak sunmaktayız
BRC dünyanın en büyük gıda örgütü GFSI tarafından tanınan kabul gören bir standarttır. BRC ile çok geniş bir satın alma ağının içerisine dahil olmuş olursunuz.

 

BRC Sertifikası hakkında bilgi almak için Eurocert ekibizle irtibata geçebilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları