Globalgap Aquaculture

Globalgap standardları tarımsal bitki, hayvan ve su yetiştiriciliğini kapsamaktadır. 
Globalgap Aqua Su ürünleri Standardı gıda güvenliği, işçi sağlığı, hayvan refahı, çevre ve ekolojik bakımı içerisinde barındıran bir standarttır.

Aquaculture modülü özellikle insan tüketimi için tasarlanmış entegre çiftlik üretimi modülünüü kapsamaktadır. Standart İyi tarım uygulamalarını Yönetmek ve profesyonel ortaklar arasında bir değer zinciri oluşturmak için tasarlanmıştır. Entegre Çiftlik Yönetimi enson 2011 yılında güncellenerek genel bir modül altında toplanarak oluşturulmuştur. 

Su Ürünleri Modülü ile yumuşakçalar, kabuklular, ve tüm yüzgeçli türler için geçerlidir. Globalgap Aquaculture anaç, yumurta, balık sürecine kadar tüm aşamları kapsar. Yeni versiyonda aynı üretici mülkiyeti altında işleme tesislerini de kapsama alanine almıştır.
 Standart ayrıca GFSI onaylı tüm tedarik zincirini kapsar böylece BRC ve IFS gibi diğer gıda güvenliği standartları ile de bağlantı kurulabilir.

Global G.A.P. Aquaculture Faydaları;

 • Çiftçi ve tüketicilerin sağlık ve güvenliğini sağlar
 • Ürünün ve üretim kayıtlarının tutulamsıyla izlenebilirliği sağlar
 • Kimyasal ve tıbbi girdilerin en aza indirilmesini sağlar
 • Hayvan refahını sağlar
 • Verimli kaynak kullanımını sağlar
 • Çevreyi korumayı 
 • Yerel ve uluslararası düzenlemelere uyumu sağlar

Global G.A.P. gözetim zinciri nakliye,toplama, depolama, satış ve işlemeye ve nihai tüketiciye kadar izlenebilirlik sağlayan bir sistemdir. Ayrıca standart ile belgeli ve belgesiz balık karışmalarını önlemek için tecrit sistemi ve ürün tanımlamasını gerektirir. 

Neden Global G.A.P. Aquaculture ?
Tüketicilerin güvenli gıda için artan talebi, üreticiler için verimli bir ürün gıda tedarikçileri ve mağazalar için güvenilir bir araç olmasının yanında Çiftçiler için aşağıdaki yararları sıralanabilir;

 • Pazara dahai iyi ve daha kolay erişim
 • Perkende sektörü ile net bir iletişim sağlar
 • Aidl bir rekabet için daha fazla fırsatlar getirir.
 • Üretimde Kalite ve miktarsal bir artış sağlar
 • Uzun vadede üretim maliyetlerinde düşüşler sağlar
 • Üretim süüreçleri ve hukuki süreçlerde daha etkin bir yönetim 

Global Gap Belgelendirme Süreci

 • Belgelendirme süreci ile ilgili Eurocert uzmanlarından bilgi alın
 • Globalgap standardına erişin
 • Organizasyonda bir kişiye görev verin

Belgelendirme süreci eğitim ve belgelendirme hizmetleri ile ilgili Eurocert uzmanlarına danışın


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları