GMP Plus Belgesi

GMP Plus (GMP +) Nedir ?
Yem sanayi için iyi üretim uygulamaları anlamına gelmektedir. GMP +  Yem Sertifikasyon programı ilk defa 1992 yılında geçerli yayınlandı. Daha sonra Iso kalite sistemleri ve Haccp ile de birleştirilerek tam teşekkülü bir belgelendirme düüzeni haline gelmiştir. Gmp + Plus belgesinin esas dayanağı Deming döngüsüne dayanır. Sürekli iyileştirme ilkesi standardın temelini oluşturur. GMP+ Plus Yem üretim tesisleri koşullarının tanımlanmasından, depolama, nakliye, personel, prosedürler, dökümantasyon koşullarını kapsamaktadır.

GMP Plus hayvan yemlerinin güvenli bir şekilde piyasaya sunulması ve kontrolünün sağlanması için oluşturulan bir standarttır. 1992 senesinde  Hollanda Yem Sanayicileri ‘nin birlikte oluşturdukları bir standarttır.

GMP + Standardı , AB Yönetmelikleri ve Tüketici Ürün Güvenliği mevzuatlarına uyacak şekilde oluşturulmuştur. Yem Hijyeni Yönetmeliği, Yönetmelik (EC) bağlamında Hijyen Kodu olarak kabul edilmiş ve 183/2005 aynı zamanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (VWA) tüm  geçerli yasal şartlara uygunluğunu gösteren bir belge sahibi olmak için dağıtıcı ticaret şirketleri tarafından daha kabul edilebilir ve mantıklıdır. Dağıtıcı ticaret firmaları hayvan yemlerinde güvenlik güvencesi ve kaliteyi sağlamak için GMP PLUS standardından yararlanılmıştır.

GMP Plus standardı  hayvan yemleri üreticisi ve dağıtım ticaret şirketleri kendi kalite güvence sistemleri ile sığır çiftlikleri ürünleri tedarik faaliyetlerini de kapsar.  GMP +  sığır çiftlikleri doğrudan temini için çiftlik hayvanları için yem olarak standardı olan  GMP + B3.2 standardı gereksinimleri ve sığır çiftlikleri güvenli  hayvan yemlerinde teslimat sağlanması, ticari faaliyetlerini garantilemek amacıyla dağıtıcı ticaret şirketi kendisi tarafından uygulanabilir koşulları içerir. Bu standart doğrudan paydaşlar ile yakın işbirliği içinde hazırlanmıştır.

GMP Plus Sertifikası (GMP Plus Belgesi) 'na  sahip firmalar veritabanında çevrimiçi izlenebilir. GMP Plus standardı gereklilikleri uyumlu hale getirmek için geliştirilmiştir ve  yem sağlamak amacıyla kalite ve güvenliği tüm yem zincirinde sağlamayı amaçlamıştır ve kalite güvencesini sağlamak için  Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktası (HACCP) ilkelerine dayanarak yapılır.

GMP Plus Sertifikası Faydaları

67 ülkede 1200 yem kuruluşu zincirine dahil olunması,
Uluslararası tanınmış bir kalite doğrulaması
Yem sektöründe yerel ve uluslararası tüm standartları kapsaması
Kalite ve risk yönetimine odaklanmış olması
Yeni satış fırsatları sunması
Kurum imajını güçlendirmesi
Diğer tüm ulusal programlara uyumlu olması
Beslenme zincirinde izlenebilrlik


GMP + PLUS Standardı
Gmp + Standardı iki modülden oluşmaktadır.

Gmp + ve Gıda Güvenliği 
Gmp + ve Gıda Sorumluluğu


GMP  + Yem Sertifikasyon Sistemi

A- Belgeleri(Dökümanları)

GMP + FC sistemi içerisinde genel katılım şartları

B-Belgeleri

Normatif belgeler, ekler ve ülke notları

GMP + Yem Güvenlik Güvencesi    -    FDA  Yem Güvenilirlik Güvencesi

C-Belgeleri

GMP + FC sisteminin sertifikasyon gereksinimleri

D-Belgeleri

GMP + gereksinimlerinin uygulamaları ile şirketlere yardımcı olucak kurallar

 

GMP Plus FSA’nin  günümüze kadar temel prensibi, hayvan yemi zincirindeki tüm tarafların zincirin içinde yer almasıdır. GMP Plus FSA ile ilgili dokümanlar aşağıdaki gibi tanımlanan numaralara ayrılmıştır. Sürekli iyileştirme ilkesi standardın temel amacıdır . GMP Plus Belgesi ; Yem Üretim Tesisleri koşullarının tanımlanmasından, depolama, nakliye, personel, prosedürler, dökümantasyon koşullarını kapsamaktadır.

GMP + B1 Üretim, Ticaret ve Hizmet

GMP + Yem Malzemeleri B2 Kalite Kontrolü

Yem Hammaddeleri GMP + B2 (2010) Üretim

GMP + B3 (2006) Ticaret

GMP + B3 (2007) Ticaret, Toplama ve Depolama ve Aktarma

GMP + B3.2 Ticaret Hayvancılık Çiftlikler

GMP + B4 Ulaştırma

GMP + B4.1 Karayolu Taşımacılığı

GMP +  İç Suyolu Ulaştırma B4.2 Navlun

GMP + B4.3 İç Su Yolları Taşımacılığı

GMP + B4.4 Deniz Taşımacılığı Navlun

GMP + B4.5 Demiryolu Taşımacılığı Navlun

GMP + B5 Depolama ve Aktarma

GMP + B6 Yem Malzemeleri Yetiştiriciliği

GMP Pet Gıdalarda + B8 Üretim ve Ticaret

GMP + B10 Laboratuvar testleri

GMP + BA1 Ürün Standartları

GMP + BA3 Minimum Gereksinimler Negatif Liste

GMP + Numune Alma ve Analiz BA4 Minimum Gereksinimler

GMP + BA5 Minimum Gereksinimler EWS

GMP + BA6 Minimum Gereksinimler Etiketleme ve Teslimat

GMP + Satınalma için BA10 Minimum Gereksinimler

Örnekleme için GMP + BA13 Minimum Sistem Gereksinimleri

GMP + Karayolu Taşımacılığı için BA14 Minimum Gereksinimler


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları