Kişisel Koruyucu Ekipman ve CE Belgesi

Eurocert Ürün Belgelendirme ve Test hizmetleri kişisel koruyucu ekipmanlarla ilgili özel programlar sunmaktadır. Kişsel Koruyucu Ekipmalar Avrupa Pazarında 89/686/EEC direktifi kapsamında değerlendirilir ve zorunlu bir belgelendirmedir.
Türkiye’de de zorunlu bir belgelendirmedir. Kisşisel Koruyucu Ekipman Üreticisi firma direktif kapsamında ürünü test edip direktif şartlarını yerine getirmeli ve ürüne ce işareti iliştirmek zorundadır.
Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) sağlık ve güvenlik şartlarının tanımlanması ve test edilmesi gerekmektedir.

Yönetmelik kapsamındaki ürünler

  • Ayak koruyucu ekipmanlar
  • Baş koruyucu ekipmanlar
  • Yüz ve göz koruyucu ekipmanlar
  • Solunum koruyucu ekipmnalar
  • İşitme ve kulak koruyucu ekipmanlar
  • El kol ve vucut koruyucu ekipmanlar
  • Isıya karşı korucu giysiler
  • Emniyet kemerleri
  • Güvenlik halatları

Kişisel Koruycu Ekipmanlar Belgelendirme Süreci
Direktif kapsamında ve ekteki normlar doğrultusunda ilgili ürün test edilir.

Teknik Dosya 
Ürünle birlikte ürüne ait bir teknik dosya hazırlanmalıdır. Ürünün uygunluğu ile beraber teknik dosya incelenmesi de yapılmaktadır.

Ürün Örneği İncelenmesi
Ürünün bir örneği teknik dosyada belirtildiği gibi üretildiğinin onayı aşamasıdır. 

Ce İşareti
İmalatçı ürün uygunluğu sonrası ce yönetmeliğine uygun ce işaretini iliştirebilir.
Kişisel koruyucu ekipmanlar ile ilgili her türlü sorunuzu Eurocert uzmanlarına sorabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları