ISO 20121 Etkin Sürdürülebilir Etkinlikler Standardı

Standart kuruluşların tüm yönetim döngüsü içinde sürdürülebilirliğini geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Uluslararası Standanrdizasyon kurumu tarafından oluşturulmuş gönüllü bir standarttır.

"Sürdürülebilirlik" ne demektir?
Sürdürülebilirlik bir organizasyon daha güçlü ve daha adil ve  topluma  ve çevre üzerindeki katkı ve etkisini azaltırken ticari olarak başarılı bir şekilde faaliyetlerini  nasıl devam edebileceğidir.

Standardın Tarihçesi
Mayıs 2009 tarihinde Bs 8901 standardı esas alınarak Iso kurumuna standart ile ilgili öneri verildi. Daha sonra Haziran 2012 de ISO 20121:2012 Etkin Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemleri adıyla yayınlanmıştır.

Iso 20121 Sistemi
Standart yönetim sistemlerinde sürdürülebilir ve çalışan bir sistemi amaçlamıştır. Bir etkinliğin olumsuz sosyal, ekonomik ve çevresel boyutlarını ele alır. Organizasyonun yöneticilerinin, tedarik zincirinin, hazır yemek serivislerinden, lojistik servis hizmetlerine varıncaya kadar tüm süreçlerinin kontrolünü değerlendirir ve etkilerini raporlar.

Iso 20121 Sertifikası
Belgelendirme sürecinde yönetim sistemi ve kilit personel izlenir. Kanıtlayıcı dökümanlar kontrol edilir.Bağımsız denetim organınca denetim yapılır.

Iso 20121 Faydaları Nelerdir?

  • Çalışanların motivasyonunu artırmak 
  • Kilit müşterileri, tedarikçileri, iş ortakları ve benzer değerlere sahip diğer dış paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek
  • Malzeme tüketimi, atık ve enerji ile ilgili maliyetler tasarruf sağlamak
  • Tüm olay tedarik zinciri üzerinde karbon emisyonlarını azaltmak
  • Toplum içinde örgütün konumunu güçlendirmek

Gönüllü bir standart olan Iso 20121 standardı konusunda Eurocert uzmanlarına danışabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları