ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Iso 14001 Nedir?
Kuruluşların faaliyetlerinden kaynaklanan işlem süreçlerinin hava, su, toprak gibi çevre koşullarına etkilerini en aza indirgemeyi amaçlayan uluslararası bir standarttır. Kuruluşun çevre etki performansı değerelendiren çok önemli bir standarttır.Iso 14001 standardının denetimi üçüncü taraf özel bir denetim firmasınca gerçekleştirilir.

İso 14001 Standardı Nedir?
Bir kuruluşun Çevre Yönetim Sistemi için kriterler oluşturur. Firma veya kuruluşa etkin bir çevre yönetim sistemi kurulması ve takip edilmesini kolaylaştırır. Kaynak kullanımını ve verimliliği arttırmak ve maliyetleria aşağı çekmek isteyen kuruluşlar tarafından tercih edilir.

Iso 14001 çevre yönetim sistemi ile kuruluş paydaşlarıan çevreye duyarlı olduğu mesajını verecektir. Tamamen gönüllülik esasına dayanmakla beraber standardın denetim mekanizması Avrupa Ekolojik Yönetim Ve Denetim Programı çerçevesinde denetimler yapılmaktadır. Bu program Avrupa Birliği Çevre yasalarınıda referans olarak aldığından standardın bir boyutu da yasal şartların yerine getirilmesidir.
Iso 14001 kuruluşların çevresel mevzuatlara uyarken bunun sistematik bir şekilde otorizasyonunu sağlamaktadır.

Iso 14001 kaynakları daha etkin kullanmak isteyen herhangi bir organizasyon için kullanılabilir. 

Iso 14001 Kimlere Uygulanabilir ?

 • Büyük çok uluslu şirketlere
 • Düşük riskli hizmet kuruluşlarına
 • İmalat prosesi olan kurumlara
 • Kamu ve özel sector tüm kurumlara

İso 14001 Temel İlkeleri
Çevre Planı Ve Hedeflerin Oluşturulması ;
Olası çevre etkileşim politikası ve süreçlerin belirlenmesi ve bunun sonucunda hedeflerin belirlenmesi aşamasını içermektedir. Çevresel koşullar değerlendirilirken doğrudan ve dolaylı olabile cek tüm süreçler etki değeerlendirmesi içerisnde yer almalaıdır.Çevresel etki ve politikalar belirlenirken ölçülebilir hedefler ve planlar ortaya konmalıdır. 

Süreçlerin uygulanması ;
Standardın bu aşamasında kuruluş gerekli altyapıları belirler ve organizasyondaki iş planlarını ve görev tanımlarını belirler. Diğer süreçler ise acil durum eylem planları müdahale ve çalışanların eğitimi gibi unsurları içeririr. Özellikle organizasyonun tüm birimlerinin bu süreçlere katılımı sağlanmalı üst yönetimin sorumulukları belirlenmeli ve çalışanların aktif kaltılımı sağlanmalıdır.

Kontrol Ve Ölçme Aşaması ;
Kontrol aşamasında kuruluşun çevresel performası ölçülür raporlanır.Bunun yanısıra iç denetimlerle kurumun  değişen yasal koşullarra uyumu için tavsiyelerde bulunulur.Sürekli iyileştirme için gerekn öneriler 

Sürekli İyileştirme Süreci ;
Sürekli iyileştirme ile çevre sorunları ile başa çıkmak ve yeni stratejiler oluşturmak için çok önemli bir prosestir. Firmanın yeni mevzuatlara ve sorunlarla başa çıkmasını kolylaştırır.

İso 14001 Belgesinin Faydaları Nelerdir? 
Iso 14001 çevresel etkilerin azaltılması daha iyi bir yönetim kontrolü için şirketleere yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Performans  iyileştirmelerine ek olarak Iso standardını benimsyerek daha iyi ekeonomik yararlar sağlamaktadır. Bu düzenlemeler ile çevresel sorumluluklardan kaynaklanan cezaların en aza indirillmesi ve atık yönetimi ile firmaya katkı sağlamak yararların en başındadır. Paydaşlarına müşterilerine daha verimli ve kaliteli bir iş çıkardığı ve süreçleri kontrol ettiğini göstermiş olur. Sektörde sistemi uygulamayan rakiplerine firmalara karşı Pazar ve rekabet avantajı sağlar. Potansiyel sigorta maliyetlerinin minimize edilmesini sağlar. Altyapı yenileme maliyetlerini en aza indirir.

Tedarik Zinciri ve Iso 14001 İn Önemi
Entegre sistemler uygulayan firmalarda İso 14001 stnadardının gönüllü kullanımının yanısıra otomotiv ve havacılık ve üretim sanayinde bu sistemler firmalar tarafından sıklıkla talep edilmektedir. İso 14001 ile rekabet avantajı sağlanmaktadır.

 • Iso 14001 Standartlar Listesi
 • Iso 14001 Cevre Yönetim Sistemi
 • Iso 14004 Genel Kurallar İlkeler
 • Iso 14006 Çevre Yönetim Sistemi Ekodizayan Yönergeleri
 • Iso 14015 Kuruluşların çevre değerlendirme rehber standardı
 • Iso 14020 Çevre beyanları
 • Iso 14031 Post prodüksiyon çevre değerlendirme
 • Iso 14040 Yaşam döngüsü değerlendirme
 • Iso 14050 Terimler ve tanımlar
 • Iso 14062 Çevresel etki hedefleri İyileştirme
 • Iso 14063 Çevre iletişim yönergeleri
 • Iso14064 Sera gazı ölçüm değerlendirme
 • Iso 19011 Denetim protokolü

Iso 14001 Standart Maddeleri
Iso 14001 standardı aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır.

 1. Standart kapsam ön giriş
 2. Atıf yapılan standartlar veya dökümanlar
 3. Terimler tarifler
 4. Çevre Yönetim Sistemi Şartları
  1. Genel Şartlar
  2. Çevre Politikası
  3. Planlama
   1. Çevre boyutları
   2. Yasal şartlar ve boyutlaru
   3. Amaçlar hedefler
  4. Uygulama ve Faaliyetler
   1. Kaynaklar görevler
   2. Uzmanlık eğitim
   3. İletişim
   4. Dökümantasyon
   5. Dökümanların kontrolü
   6. Faaliyetlerin kontrolü
   7. Acil duruma hazır olma
  5. Kontrol etme
   1. İzleme ve ölçme
   2. Uygunluğun değerlendirilmesi
   3. Uygunsuzluk ve düzeltici önleyici faaliyetler
   4. Kayıtların kontrolü
   5. İçtetkik
  6. Yönetim gözden geçirme

Iso 14001 Çevre yönetim sistemi ile ilgili Eurocert uzmanlarına her türlü sorularınızı iletip danışabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları