Hazır Beton G Belgesi

Hazır Beton G Sertifikalandırması

G Sertifikası, yapı malzemeleri Ce yönetmeliği dışında kalan , yapı ve inşaat ürünleri için verilen belgedir. Bu ürünler için G Belgesi alınması zorunludur yoksa ürünlerin ülkemizde piyasaya sunulması mümkün görülmez. 

Hazır beton yapı malzemesi üreten firmaların G Belgesi alması zorunludur. Ürün ile iligi test , kalite , üretim kontrol sistemi  vb. aşamalarının uygunluk değerlendirme kuruluşu tarafından denetlenmesi ve uygunluğunun teyit edilmesi sonucunda ürüne Hazır Beton G Belgesi verilir.

Hazır beton yapı malzemeleri ürünlerinde  G Belgelendirme işleminin gerçekleşmesi için  Başlangıç Tip Onay Deneyinin gerçekleştirilmesi ve ilgili yönetmelik çerçevesinde ; Üretim Kontrol sistemi, Organizasyon, Kontrol İşlemleri, Üretim, Yönetimi, Muayene, Deney , Kayıt Tutma , üretim yerinde gerçekleşecek Taşıma, Depolama, İyileştirme, Paketle ve Personel Eğitimi gereklerinin yerine getirilmesi gerekir.

G Uygunluk Belgesi , hazır beton TS EN 206 - 1 Standardı gereklerine göre tabi tutulur.

Hazır Betom imalatçısı ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu 'nun yapması gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar ; Hazır Beton İmalatçısı : Fabrika Üretim Kontrol Sisteminin Oluşturulması, Test Planına Göre Ürün Testlerinin Yapılması hazır bton üreticisinin yapması gerekir.

Ugunluk Değerlendirme Kuruluşunun yapması gerekenler ise ; Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Denetimi, Fabrika Üretim Kontrol Sistemi Gözetim Denetimi, Ara Denetimler (1 yılda 3 kez yapılır.) 'dir.  Uygunluğu kabul gören hazır beton ürünlere G Sertifikası verilir ve bu sertifika 1 sene geçerlidir.

G Belgesi hakkında tüm sorularınızı belgelendirme uzmanalarımız ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları