ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti

Iso 10002

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ STANDARDI

  ISO 10002 Nedir?
  Bir kuruluşun planlama, tasarım, satış, servis vs. dahil olmak üzere organizasyon içerisinde müşteriler ile ilgili şikayetleri ele alma ile ilgili standarttır. Alınan şikayetlerin genel kalite sistemi içwerisinde ele alınmaktadır.
  Iso 10002 iş ile ilgili ihtilafların çözümü üçün geçerli değildir sadece müşteri şikayetleri üzerinde odaklanan bir standarttır. 
  Küçük bir işletmeden en büyük işletmeye kadar bütün sektörler için uyumlu bir standarttır.

Şikayetleri Ele Alma 

 • Müşteri geri bildirimleri ele alınarak müşteri odaklı bir ortama oluşturularak müşteri şikayetlerinin çözümü ile müşteri hizmetlerini iyileştirmek ve organizasyonun yeteneğini arttırarak müşteri memnuniyetinin arttırılması ve dolayısıyla karlılığın  da arttırılması hedeflenir,
 • Üst yönetim taahhüdü ile yeterli insan kaynağı sağlanması,
 • Şikayetlerin ihtiyaçlarını ve beklentileri tanıma değerlendirme
 • Açık bir şikayet yönetim sistemi oluşturma
 • Şiakayetlerin analizi yapılarak kök nedene ulaşma,
 • Şikayetlerin işleme sürecinin denetimi,
 • Şikayetleerin işleme sürecinin etkinlik ve verimliliğini gözden geçirme.

Neden Iso 10002 ?
Bir kurumun varolan Pazar payını elinde tutması için müşteri memnuniyetini esas almalı ve ölçmesi gerekmektedir. Zira varolan müşteriyi elde tutma yerine yeni müşteri kazanma çabası çok daha masraflı bir süreçtir. Ve kaybedilen müşteri de Pazarda yeni müşterinin gelmesini çok daha fazla zorlaştıracaktır. Müşteri memnuniyeti açısından önleyici sistemle memnuniyetsizlikler ölçülüp tedavi için gerekli adımlar atılabilir.
+ Sistemin Artıları

 • Müşteri şikayeti durumunda hangi düzeltici faaliyette bulunulması gerektiği açısından politika oluşur
 • Müşteri şikayetlerinde tazminatta dahil olmak üzere tüm rollerin tanımlanması sağlanır,
 • Müşteri şikayetlerinin en adil bir biçimde ele alınması sağlanmaktadır
 • Müşteri şikayetleri kurumun zayıf yönlerini gösterir dolayısıyla ders çıkarılıp düzeltici faaliyetlerde bulunulabilir.

Iso 10002 Standardı Maddeleri

 1. Kapsam
 2. Atıf yapılan standartlar
 3. Terim ve tarifler
 4. Şikayetçi
 5. Şikayet
 6. Müşteri
 7. Klavuz Prensipler
 8. Genel
 9. Görünürlük
 10. Erişilebilrilik
 11. Cevap verebilirlik
 12. Objektiflik
 13. Ücretler
 14. Gizililik
 15. Müşteri odaklı yaklaşım
 16. Hesap verebilirlik
 17. Sürekli iyileştirme
 18. Şiakyetleri ele alma
 19. Taahüt
 20. Politika
 21. Sorumluluk ve yetkilendirme
 22. Planlama ve tasarım
 23. Şikayetleri Ele Alma
 24. İletişim
 25. Şikayetin Alınması
 26. Şikayetin takibi
 27. Şiakyetin alındığının bildirimi
 28. Şiakyetin değerlendirilmesi
 29. Şiakyetin araştırılması
 30. Şikayete cevap
 31. Kararın bildirimi
 32. Şikayetin kapatılması
 33. İyileştirme
 34. Bilgi toplama
 35. Şikayetlerin analizi
 36. Şikayetelin ele alınması ile ilgili memnuniyetin ölçümü
 37. Prpsesin takibi
 38. Tetkik
 39. Yönetim gözden geçirme
 40. Sürekli iyileştirme

Iso 10002 Belgelendirme Aşamaları
Kuruluşun danışmanlık sistemin uygulanması için danışmalık talebinde bulunması bizce yerinde olacaktır.Danışmalık süreci ise aşağıdaki gibi olacaktır

 1. Iso 10002 Danışmanlık Süreci
  • Kuruluşta müşteri tanımının yapılması
  • Şikayet yönetimi takımının oluşturulması
  • Eğitim
  • Dökümanların yazılması
  • Uygulamalarrın gözden geçirilmesi
  • Iç denetim mekanizmasının oluşturulması
  • Yönetim gözden geçirme toplantısı
  • Belgelendirme için müraacat
  • Iso 10002 belgesi 3 yıllık bir belgedir her yıl ara denetime tabidir, 
  • Iso 10002 Müşteri Memnuniyeti Standardı ile ilgili her türlü sorularınızı uzmanlarımıza soorabilirsiniz.
 2. Belgelendirme
  • Belgelendirme öncesi denetim talep edilebilir zorunlu değildir,
  • Belgelendirme tetkiki
  • Varsa uygunsuzluklar giderilir
  • Belge alınması

Iso 10002 belgesi 3 yıllık bir belgedir her yıl ara denetime tabidir,  Iso 10002 Müşteri Memnuniyeti Standardı ile ilgili her türlü sorularınızı uzmanlarımıza soorabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları