TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi

İşletmelerde üretilen veya üretilecek dokümanların belge niteliğini koruması ve saklanması amacına yönelik olarak hazırlanmış bir standarttır.

Elektronik Belge Yönetimi iişletmelerin veya kurumların günlük faaliyetlerini gerçekleştirirken meydana getirdikleri her türlü dokümanın delil oluşturacak bölümlerinin içerisinden alınarak süreç içerisinde depolanması olarak tariff edilebilir.

Neden Elektronik Belge Yönetimi?

 • Teknolojik gelişmelere uyum sağlamak
 • Maliyet tasarrufu
 • Zaman kazanımı
 • Şeffaf yönetim
 • Kolay ulaşabilme 
 • Stanadartlaştırma
 • Arşiv saklama
 • Ekolojik tasarruf

Elektronik Belge Yönetimi Resmi Dayanağı

 • Devlet arşivleri yönetmeliği
 • Resmi yazışmalrda uygulanacak usuller
 • Kep yönetmeliği

Kapsam

 • Elektronik Belge Yönetimi Sistem (EBYS) altyapı gereklilikler,
 • Elektronik Belge Yönetimi Sistem (EBYS)  belge yönetim teknikleri,
 • Elektronik Belge Yönetimi Sistem (EBYS)  yönetim için gereksinimler,
 • Elektronik Belge Yönetimi Sistem (EBYS)  elektronik ortam için gereksinimler,

Yapılması Gerekenler

 • Dosya planlarının hazırlanması
 • İş akış planlarının oluşturulması
 • Belge yönetim  politikaları hazırlanması
 • Personel ataması
 • Görev yetki ve sorumluluklar ve seviyeleri belirlenmesi
 • Kurumsal entegrasyon planı

Elektrnik Bilgi Yönetim Sİstemi TS 13298 ile ilgili her türlü sorularınızı Eurocert uzmanlarına danaışabilirisiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları