SA8000 Sosyal Sorumluluk Belgesi

SA8000 Nedir?
Sosyal açıdan Kabul edilebilir uygulamalar ve organizasyon için asgari standartları belirleyen bir standart türüdür. Herhangi bir sektörde herhangi bir şirket için dünya çapında uygulanabilir bir ölçek sunmaktadır.
Ilo, BM ve ulusal hukuk kurallarına daylaı ve sanayi sosyal uyumu ölçmek için oluşturulmuş birr yönetim sistemidir. SA 8000 standardına uymak isteyen kuruluşlar standardın politikalarına ve temel insan haklarını benimsemiştir.

SA8000 Standardının 9 Temel maddesi vardır;

 • Çocuk İşçiliği
 • Zorunlu çalışma zorunlu işçilik
 • Sağlık ve güüvenlik
 • Toplu pazarlık hakkı
 • Ayırt etme
 • Disiplin uygulamaları
 • İş saatleri
 • Ücret
 • Yönetim Sistemleri

SA8000 Standardı diğer yönetim sistemleri standardlarıyla entegre edilebilir bir standardtır.

SA8000 Belgelendirme Süreci
SA8000 standardında bir kuruluşun belge alabilmesi için öncelikle gerekli altyapı düüzenlemelerini yapmalıdır. Belge 3 yıllıktır.Her yıl ara gözetim yapılmaktadır. SA8000 belgesine sahip kuruluş sistemini sürekli iyileştirmeli sistematik değişim içerisine işçi katılımını da dahil etmelidir. Belgelendirme denetimleri tesissisi yeri ve büyüklüğü işçi sayısına gore değişmektedir. Denetim 2 aşamalıdır ilk aşamada kapsam ve kuruluşu tanımakla ilgilidir. Denetimin ikinci aşamasında kuruluşun standard uyumu nesnel olarak değerlendirilir.Düzeltici eylemler denetim süresince olacaksa denetime ilave edilir ve gerekli düzenlemeler yapılır. Düzeltici faaliyetlerle ilgili deliller toplanır. Kuruluşun verdiği tepkilere gore belgelendirme süreci değişiklik arz edebilir.Bu nedenle belge için başvuran bir firmanın belge alma süreci birkaç ay ile birkaç yıl sürebilir.

SA8000 standardı uygulamak isteyen kuruluşların çoğu bir kalite yönetim sistemi ile yönetilmektedir. Bu kalite yönetim sistemi ise SA8000 standardının temelidir.

SA8000 Faydaları

 • Personel moral ve motivasyon
 • Daha güvenili iş ortakları
 • İşçi iletişiminde etkinlik
 • Kuruluşun kamuoyunda saygınlığı

Habersiz Denetimler
Kuruluşun SA8000 standardına sahip olduktan sonra 3 yıllık sre içerisinde habersiz denetime girebilir. 
Eurocert uzmanlarına SA8000 standardı ile ilgili her türlü sorularınızı sorabilirsiniz.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları