Warnock Hersey Belgesi

Warnock Hersey Kuzey Amerika yapı ve inşaat ürünleri için önde gelen ürün güvenliği ve performans testleridir.

WH Etiketi olarak da bilinir. WH logosunu taşıyan yapı ve inşaat ürünleri güvenlik ve performans kriterlerine uygun bir üretim yaptıkları varsayılır. 

Warnock Hersey (WH) markası yangın kapılarından, sıhhi tesisat ürünleri ve inşaaat ürünlerine kadar 6.500 den fazla ürünüü kapsamaktadır.

WH İşareti inşaatçılar ve son kullanıcılar için ürün güvenliği, performans ve kalite taahhüdünü yansıtmaktadır. Aynı zamanda ürünün üretim yeri  orijinal sertifikalı ürünün sürekli uyumu sağlamak için periyodik takip muayenelere tabi anlamına gelir  
WH test ve belgelendirme hizmetlerimiz şunlardır:

 • Yangın Testi 
 • Yangın Kapıları
 • Fiziksel Yapı  Testleri
 • Fenestration Test 
 • Test Ayrışma 
 • Yapısal Testler
 • Performans Testleri

WH İşareti Test Standartları aynı  zamanda aşağıdaki standartlarıda kapsar ;

 • ANSI
 • UL
 • ASTM
 • CCMC
 • CSA
 • EPA
 • ICBO
 • ULC 

Mutlu Müşterilerimizden Bazıları