ISO 9001 Belgesi

Iso 9001 Belgesi

ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BELGELENDİRMESİ

Iso 9001 BelgesiIso 9001 Nedir?

Hizmet yada ürün satan bir kuruluşun tüm gereksinimlerini karşılayan ve sürekli gelişimini sağlayan bir standarttır. Iso 9001 standardı ile kurum kültürü genişletilebilir karlılık ve verimlilik arttırılabilir.Çalışanların motivasyonu sağlanır.Iso 9001 belgeli bir firma Kalite Yönetim sistemlerini uyguladığını ve bunu bağımsız bir denetime tabi tuttuğunu kanıtlamış olmaktaddır.

Iso 9001 bugün milyondan fazla firma veya kurum tarafından dünya çapında en fazla kullanılan standart olma özelliğini taşımaktadır.

Iso 9001 Tarihçesi

Iso 9001 standardı ilk olarak 1987 yılında yayınlanmıştır. Fakat standardın kökü daha eskilere dayanmaktadır. 1959 yılında Abd’de bir standart Iso 9001 in ilk versiyonudur denilebilir daha sonra çeşitli geliştirmeler ile 1987 yılındaki ilk yayınına kavuşmuştur.

Iso 9001:2008 sekiz temel prensip üzerine kuruludur.

 1. Müşteri odaklılık
 2. Liderlik
 3. Tüm kurumun sisteme dahili
 4. Süreç yaklaşımı prensibi
 5. Sistem yaklaşımı
 6. Sürekli iyileştirme
 7. Durum bazlı karar verme
 8. Karşılıklı yarar içeren tedarikçi ilişkileri

Neden Iso 9001?

Iso 9001 standardının kullanımı ve belgelendirmesi birçok faktöre bağlıdır. Öncelikli olarak dünyada büyük alıcıların çoğunluğu tedarikçilerinde satınalma şartı olarak Iso 9001 belgesini aramaktadırlar. İngiltere’ de yapılan bir araştırmaya gore Iso 9001 belgeli firmaları belgesiz firmalara gore en az %44 daha fazla ciro yaptığı tespit edilmiştir bunun da asıl sebebi tedarikçilerin ana şartlarından birisi olmasıdır. Bunun yanısıra müşteri menuniyeti, bölümler arası iletişim ticaret ve iç Pazar payının artması, personel menuniyeti gibi bir dizi yararları sıralanabilir fakat en önemli Kabul edebileceğimiz yararları şöyle sıralanabilir

 1. İç İyileştirme; 
  Iso 9001 etkin iş süreçleri ve verimli iş sistemleri geliştirebilmek için mükemmel bir araçtır.İş süreçleri ve sistemleri herhangi bir kurumun geleişebilmesi için en temel şartlardan birisidir. İş süreçlerinin otomatikman iyileştirlmesi ile kurumun kalite iyileştirmesi ve daha az hurda ve iş maliyeti ve memnuiyeti beraberinde getirmektedir. Iso 9001 standardı firmalara paratik araçlar sunmak anlamında gelitirilmiş bir sistemdir.
 2. Pazarlama ;
  Iso 9001 sertifikası en önemli ve vazgeçilmez bir pazarlama aracı haline gelmiştir.Başka hiçbir kalite standardı dünya çapında tanınmışılk ve talep  seviyesine sahip değildir. Eğer firma olarak müşteri memnuniyetinide esas tutar ve bu belgeyide potansiyel müşteri adaylarınıza sunrasanız pazarlamasal olarak çok etkili bir konuma gelebilirsiniz.
 3. Müşteri Gereksinimleri ;
  Müşteriler Iso 9001 belgeli firmalardan satın alma yapma eğilimleri hızla yğkselmektedir.Eğer müşterileriniz içerisinde büyük şirketler veya devlet kurumları varsa onlar bazen sizlere bunu hissetirmeden bile bu kriterleri sorgulayıp satınalma kararlarını buna gore verebilirler.

Iso 9001 Standardının İçeriği Nelerdir?

Iso 9001 standardı yaklaşık olarak 30 sayfalık bir dökümandır. Ve temel rehber bir standarttır.
Standardın anahatları ile içeriği şunlardır;

 • Sayfa 1-14 Koşullar
 • Bölüm 1 Kapsam
 • Bölüm 2 Normatif referanslar
 • Bölüm 3 Terimler ve tarifler
 • Bölüm 4 Kalite Yönetim sistemi
 • Bölüm 5 Yönetimin sorumluluğu
 • Bölüm 6 kaynak Yönetimi
 • Bölüm 7 Ürrün veya hizmet gerçekleştirme
 • Bölüm 8 Ölçme analiz ve iyileştirme
 • Sayfa 15 ve  arası yazışmalar ve kaynakça

Standartın Bölümleri;

 • 4.2 Dokümantasyon şartları
 • 5    Yönetim sorumluluğu
 • 5.1 Yönetimin taahhüdü
 • 5.2 Müşteri odaklılık
 • 5.3 Kalite politikası
 • 5.4 Planlama
 • 5.5 Sorumluluk, yetki ve iletişim
 • 5.6 Yönetimin gözden geçirme
 • 6.0 Kaynak Yönetimi
 • 6.1 Kaynakların Sağlanması
 • 6.2 İnsan kaynakları
 • 6.3 Çalışma ortamı
 • 7 Ürün gerçekleştirme
 • 7.1 Planlama
 • 7.2 Müşteri ile ilişkili prosesler
 • 7.3 Tasarım ve geliştirme
 • 7.4 Satın Alma
 • 7.5 Üretim ve hizmetin sağlanması
 • 7.6 Kontrol  ekipman izleme ve ölçme 
 • 8 Ölçme, analiz ve iyileştirme
 • 8.1 Genel
 • 8.2 İzleme ve ölçme
 • 8.3 Uygun olmayan ürünün kontrolü
 • 8.4 Veri analizi
 • 8.5 İyileştirme

Iso 9001 denetlemesi sırasında denetlenen firma veya kurum aşağıdaki kantlanmış 6 adet prosedürleri vermekle yükümlüdür,

 1. Belgelerin Kontrolü (4.2.3)
 2. Kayıtların Kontrolü (4.2.4)
 3. İç Denetim (8.2.2)
 4. Uygun Olmayan Ürün / Hizmet Kontrolü (8.3)
 5. Düzeltici Eylem (8.5.2)
 6. Önleyici Eylem (8.5.3)

Iso 9001 Sertifikasyon Süreci

Standardı oluşturan Iso kurumu organizasyonları kendisi kontrol etmez. Birçok ülkenin kendine ait bağımsız akreditasyon kurumları ile belgelendirme denetim kurumlarına yetki verilir . Yetkiyi alan bağımsız denetim firmaları standard gore denetimleri yapar. Belgelendirme kuruluşlarının yeterliklikleri içinde referans standartlar Iso 17011 ve 17021 standartlarıdır.

Iso 9001 için başvuran bir firma öncelikli olarak isterkenddisi isterse bir Iso 9001 danışmanı vasıtasıyla tüm Kalite Yönetim Siteminin kurulumunu tamalyapı iç denetimlerini tamaladıktan sonra bağımsız denetim firmasına denetlenme talebinde bulunur.

Denetim sırasında denetçi uygunsuzluk ve gözlemlerini bir rapor halinde firmaya sunar major uygunsuzluklarda firma belge almaya hak kazanamaz.

Denetim Süreci;

Iso 9001 denetçisi salt standartın varlığı yokluğu denetiminin ötesinde kuruma değer katma yönünde bir denetim gerçekleştirmelidir. 2000 yılından sonraki standartlar gözlem vasfının ön plana çıkması halini denetçilere önermekte ve zorunlu tutmaktadır. Denetim sırasında bulunan kanıtlar genelde 2 sınıfta değerlendirilir.

Majör Uygunsuzluk; yukarıda sıralanan 6 prosedürden 1 inin eksik olması hali

Minör Uygunsuluk; prosedürler var fakat uygulamada eksikli var ise firmaya sure tanınır eksikliği gideridği ile ilgili kanıt sunarsa firma İso 9001belgesi almaya hak kazanır

Iso 9001 Belgesi Kaç Yıl Süre İle Geçerlidir?

Iso 9001 Belgesi 3 yıl sure ile geçerlidir. Fakat her yıl ara denetim ile sistemin varlığı kontrol edilir. Üçüncü yıl sonunda tekrar system yenilenir.


Mutlu Müşterilerimizden Bazıları